Szukaj

Od dzisiaj przy naszym szpitalu działa parking rowerowy. Promując zdrowy styl życia oraz wychodząc naprzeciw wszystkim amatorom dwóch kółek, przyłączyliśmy się do akcji „Rowerem do Sklepu i do… Szpitala”, organizowanej przez Społeczny Zespół ds. Komunikacji Rowerowej działający przy Pełnomocniku Prezydenta Bydgoszczy ds. Komunikacji Rowerowej. Chcąc aktywnie wspierać inicjatywy, mające na celu podnoszenie świadomości społecznej w kwestii prozdrowotnych i ekologicznych form poruszania się, zamontowaliśmy pierwsze 10 sztuk stojaków rowerowych, które pozwalają w bezpieczny sposób przypiąć pojazd. Stojaki zamontowane są przy budynkach Zespołu Poradni Specjalistycznych i przed wieżowcem w którym znajdują się poradnie pediatryczne i znajdują się pod regularną obserwacją pracowników ochrony szpitala.