Konkurs ofert na sprzedaż samochodu – ambulans marki Mercedes Sprinter - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Szpital Uniwersytecki w drodze konkursu ofert wystawia na sprzedaż samochód – karetka marki Mercedes Sprinter o nr. rejestracyjnym CB 32362, niesprawny technicznie. Oferenci mogą zapoznać się z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w zakładce KONKURSY OFERT lub osobiście w Dziale Logistyki. Ambulans udostępniony jest również do oględzin na parkingu Szpitala. Kryterium oceny będzie zaoferowana przez Kupującego należność (brutto) za pozyskany ambulans. Oferty należy składać w kancelarii na formularzach ofertowych udostępnionych przez Sprzedającego do dnia 09.08.2012 r. do godz. 10:00 w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na sprzedaż samochodu – ambulansu marki Mercedes Sprinter o nr rej. CB32362”