Szukaj

Pracownicy oddziału biorą aktywny udział w zjazdach i konferencjach naukowych ogólnopolskich i zagranicznych dotyczących szeroko pojętej chirurgii dziecięcej. Niektórzy członkowie zespołu odbyli staże zagraniczne np. we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech.

Ideą pracy jest nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji z chirurgii dziecięcej (continuous quality improvement).

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok: 2017

Rok 2016

WAŻNIEJSZE DONIESIENIA ZJAZDOWE

rok 2019

  • Kacper Kroczek, Marika Reszczyńska, Krzysztof Dymek, Robert Bułtowicz, Przemysław Ratajczak, Przemysław Gałązka. Zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej w nawrotach klatki piersiowej lejkowatej po pierwotnej rekonstrukcji metodą Ravitcha: doświadczenia własne i aktualne trendy. Standardy Med. Probl.Chir.Dziec. 2019, t.9, nr 2. s.164
  • Alicja Rymaszewska, Adam Wilczyński, Natalia Masur, Mariusz Mielniczuk, Marcin Kowalski, Przemysław Gałązka. Noworodek z obustronną wrodzoną przepukliną Morganiego ze współistniejącą przepukliną wewnątrzosierdziową: wyzwania i trudności terapeutyczne. Standardy Med. Probl.Chir.Dziec. 2019, t9., nr 2, s170-171
  • Weronika Bereźnicka, Sylwia Kołtan, Natalia Masur, Elżbieta Grześk, Irena Daniluk-Matraś, Przemysław Gałązka. Gruźlica i inne mykobakteriozy w praktyce chirurga dziecięcego. Standardy Med. Probl.Chir.Dziec. 2019, t.9, nr 2, s.153-154
  • Leczenie chirurgiczne dzieci i młodzieży z OZT. Surgical treatment of children and adolescents with acute pancreatitis. Paulina Szymańska, Weronika Bereźnicka, Alicja Rymaszewska, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś
  • XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych,  22-24 maja 2019r, Wrocław

rok 2018

rok 2017

rok 2016