Szukaj

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 realizuje działania w zakresie nowoczesnego systemu rekrutacji pracowników. Za zadanie najważniejsze stawia sobie skuteczne wdrażanie systemu rekrutacji, szkoleń, motywowania i wynagradzania pracowników.

Informacje na temat aktualnych procesów rekrutacyjnych dostępne są poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki Nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
 2. Pani/Pana dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  procesu  rekrutacji na  wskazane przez Panią/Pana stanowisko na  podstawie    6  ust.  1  lit.  a  RODO,  na  podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. W przypadku braku zgody dane osobowe nie będą przetwarzane i zostaną niezwłocznie usunięte.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko lub okres 6 miesięcy od dnia ich przekazania w przypadku, gdy nie jest prowadzony proces rekrutacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, chyba
  że przepisy prawa nakazywać będą przechowywanie danych osobowych.
 6. W przypadku uznania, że Pani/Pana prawa zostały naruszone ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jerzy Nowak, tel.: 52 585 4078,
  e-mail: nowak@jurasza.pl
OFERTY PRACY

SZPITALNY KOORDYNTAOR POBIERANIA NARZĄDÓW

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko
Szpitalnego koordynatora pobierania narządów. Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala lub przesyłać na adres: rekrutacja@jurasza.pl

OGŁOSZENIE

LEKARZ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni lekarza do pracy w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. Wymagana specjalizacja w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu (52) 585-4956 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres email: rekrutacja@jurasza.pl

SPECJALISTA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje specjalisty ds. zamówień publicznych. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu (52) 585-4380 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres email: rekrutacja@jurasza.pl

OGŁOSZENIE

SPECJALISTA CHIRURHII OGÓLNEJ LUB UROLOGII

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub urologii do pracy w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej. Oferujemy możliwość nawiązania współpracy dydaktycznej i naukowej z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz możliwość realizacji specjalizacji w dziedzinie transplantologii klinicznej. . Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu (52) 585-4380 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres email: rekrutacja@jurasza.pl

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych do pracy w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej. Dodatkowym atutem będzie posiadanie specjalizacji w dziedzinie nefrologii . Oferujemy możliwość nawiązania współpracy dydaktycznej i naukowej z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz możliwość realizacji specjalizacji w dziedzinie transplantologii klinicznej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu (52) 585-4380 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres email: rekrutacja@jurasza.pl

SPECJALISTA NEUROCHIRURG

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarza specjalisty w dziedzinie neurochirurgii  do pracy w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu (52) 585-4163 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres email: rekrutacja@jurasza.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje pracowników na stanowiska:

 • inspektor ds. energetyki,
 • konserwator elektryk,
 • konserwator instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
 • specjalista ds. instalacji sanitarnych.

Szczegółowe informacje dotyczące ofert pracy znajdują się w załączniku poniżej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-77 oraz 52 585-77-23 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

Ogłoszenia

SPECJALISTA OTOLARYNGOLOG

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni Specjalistę Otolaryngologa do pracy w Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala w Poradni Otolaryngologicznej. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją Szpitala. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-40-06 oraz 52 585-41-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

KUCHARZ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje Kucharza do pracy w Dziale Żywienia. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
– przygotowywanie dań zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zaplanowanym menu,
– racjonalne gospodarowanie towarem ,minimalizowanie strat,
– dbanie o odpowiednią estetykę i jakość potraw,
– utrzymywanie porządku i higieny w miejscu pracy,
– przygotowywanie zapotrzebowań produktów.
Poszukujemy osoby spełniającej następujące wymagania:
– wykształcenie kierunkowe,
– doświadczenie w branży gastronomicznej na stanowisku kucharza,
– znajomości systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (HACCP, GMP, GHP),
– dobra organizacja pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-41-10 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

OPIEKUN MEDYCZNY W ZOL

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje opiekunów medycznych do pracy w 19-łóżkowym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym (ZOL). Forma zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (kontrakt). Gwarantujemy pracę w miłej atmosferze. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-40-06 oraz 52 585-41-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

PRACA DLA PIELĘGNIAREK OPERACYJNYCH

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr a. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje pielęgniarek do pracy Zespole Sal Operacyjnych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail:
rekrutacja@jurasza.pl lub pod numerem telefonu 52 585-40-06 lub 52 585-41-55.

DIAGNOSTA LABORATORYJNY W PRACOWNI IMMUNOLOGII

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje diagnosty laboratoryjnego z aktualnym prawem wykonywania zawodu do pracy w Pracowni Immunologii. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 669-691-195 oraz 52 585-71-60 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA W DZIEDZINIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej zainteresowanego pracą w Szpitalu lub w ramach konsultacji pacjentów. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Lekarz chirurgii szczękowo-twarzowej”.

PIELĘGNIARKA

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje pielęgniarki do pracy w 17-łóżkowym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym (ZOL). Forma zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (kontrakt). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-40-06 oraz 52 585-41-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

PIELĘGNIARKI I OPIEKUNOWIE MEDYCZNI

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje pielęgniarek i  opiekunów medycznych do nowo utworzonego oddziału kardiologii. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-40-06, 52 585-41-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

PRACA DLA PIELĘGNIAREK

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje pielęgniarek do pracy w:

-Klinice Otolaryngologii i Onkologicznej Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii,
-Klinice Rehabilitacji,
-Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej

Istnieje również możliwość zatrudnienia w innych klinikach i oddziałach.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub pod  numerem telefonu 52 585-40-06 lub 52 585-41-55.

LEKARZ SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych do udzielania świadczeń zdrowotnych w Klinice Geriatrii w pełnym wymiarze godzin, w tym w ramach dyżurów medycznych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 585-49-00 lub 52 585-49-55 lub aplikując na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny pracy do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych. Wymagane są uprawnienia do badań pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 585-41-30 lub 52 585-49-55 lub aplikując na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

OPIEKUN MEDYCZNY

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje opiekunów medycznych – proponujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl

LEKARZ SPECJALISTA OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarza specjalisty z zakresu otolaryngologii dziecięcej do konsultacji oraz udzielania świadczeń zdrowotnych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 585-71-60 lub 52 585-49-55 lub aplikując na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii do udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Poradni Specjalistycznych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 585-43-10 lub 52 585-49-55 lub aplikując na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA NEUROLOG

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów z zakresu neurologii do udzielania świadczeń zdrowotnych w pełnym wymiarze czasu pracy jak i w formie dyżurów medycznych w Klinice Neurologii. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 585-47-40 lub 52 585-49-55 lub aplikując na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z TRANSPLANTOLOGII

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii gotowych do podjęcia specjalizacji z zakresy transplantologii klinicznej lub już posiadających taką specjalizację do pracy w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.jurasza.pl lub pod numerem telefonu 52 585-49-55.

LEKARZ SPECJALISTA LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI SOR

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 585-45-70 lub aplikując na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę w wymiarze ½ etatu na stanowisko Technika elektroradiologii w Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej – EKG Kliniki Kardiologii. Od kandydatów wymagane są uprawnienia do wykonywania badań EKG. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-41-63 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA W DZIEDZINIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje do pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub do kontaktu pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub 52 585-49-77.

POMOC KUCHENNA W DZIALE ŻYWIENIA

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko Pomocy kuchennej w Dziale Żywienia. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-41-61 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl

LEKARZ SPECJALISTA W DZIEDZINIE KARDIOLOGII

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii zainteresowanych pracą w Poradni Kardiologicznej dla dorosłych. Prognozowany harmonogram pracy przewiduje udzielanie świadczeń 2 razy w tygodniu , po 4 godziny. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 52 585-4310 lub o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Kardiolog Poradnia”.

LEKARZ PEDIATRA LUB PEDIATRA-ALERGOLOG

Szpital Uniwersytecki nr 1 zatrudni lekarza pediatrę, lub co najwyżej 1 rok przed egzaminem z pediatrii, do pracy w szpitalnym oddziale klinicznym (etat + dyżury) lub lekarza pediatrę-alergologa lub w trakcie specjalizacji z alergologii do pracy w Przyklinicznej Poradni Alergologicznej (na godziny) lub lekarza łączącego powyższe zakresy. Mile widziana znajomość języka angielskiego i gotowość do ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-48-50 lub 52 585-49-77.

LEKARZ – KLINIKA NEFROLOGII

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub nefrologii do pracy w Klinice Nefrologii, , Nadciśnienia i Chorób Wewnętrznych oraz do udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Nefrologicznej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-40-92, 52 585-40-30 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej zainteresowanych pracą w Poradni Kardiologicznej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Kardiolog dziecięcy”.

LEKARZ SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej zainteresowanych pracą w Poradni Chirurgii Ogólnej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Chirurgia ogólna”.

LEKARZ INTERNISTA
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy internistów lub w trakcie specjalizacji zainteresowanych pełnieniem dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Lekarz internista”.

PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje pielęgniarek do pracy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 585 41 59 lub 52 585 43 47.