Szukaj

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 realizuje działania w zakresie nowoczesnego systemu rekrutacji pracowników. Za zadanie najważniejsze stawia sobie skuteczne wdrażanie systemu rekrutacji, szkoleń, motywowania i wynagradzania pracowników.

Dział HR prowadzi system rekrutacji ciągłej. CV oraz list motywacyjny można składać osobiście w Biurze Podawczym Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl

Szczegółowych informacji udziela: Hubert Czernek tel. 52/ 585 71 59.

OFERTY PRACY

LEKARZ INTERNISTA
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy internistów lub w trakcie specjalizacji zainteresowanych pełnieniem dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Lekarz internista”.

MAGISTER FARMACJI

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje magistra farmacji do pracy na stanowisku Młodszego asystenta w Aptece Szpitala w Pracowni Cytostatycznej w pełnym wymiarze czasu pracy. Mile widziane doświadczenie przy wykonywaniu preparatów cytotoksycznych. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 585-41-61 lub przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko Technika analityki medycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Wymagane jest wykształcenie na poziomie technika lub magistra analityki medycznej oraz gotowość do pracy na dyżurach. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-71-59 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

OPIEKUN MEDYCZNY

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko Opiekuna medycznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-40-06, 585-41-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail:rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Opiekun medyczny” w temacie wiadomości.

PRACA DLA PIELĘGNIAREK

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje pielęgniarek do pracy w:

– Klinice Ortopedii,
– Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii,
– Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii,
– Klinice Geriatrii,
– Punktu pobierania krwi w Poradni Pediatrycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub pod numerem telefonu 52 585-40-06 lub 52 585-41-55.

PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje pielęgniarek do pracy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 585 41 59 lub 52 585 43 47.