Klinika prowadzi własne badania prospektywne oraz badania kliniczne 2 i 3 fazy.

Badanie prospektywne obserwacyjne:

  1. Obserwacyjne badanie wyników cystektomii laparoskopowej u pacjentów z inwazyjnym rakiem pęcherza moczowego
  2. Obserwacyjne badanie wyników laparoskopowej prostatektomii radykalnej u pacjentów z rakiem prostaty.
  3. Badanie prospektywne – Udział mięśnia wypieracza pęcherza moczowego w występowaniu nietrzymania moczu po prostatektomii radykalnej.
  4. Prosepetkwyne badanie oceniające wpływ wlewek dopęcherzowych u pacjentów z pierwotnym guzem pęcherza moczowego.
  5. Obserwacyjne badanie wyników laparoskopowej częściowej nefrektomii u pacjentów z rakiem nerki.
  6. Leczenie operacyjne pacjentów po wcześniejszej radioterapii.
  7. Wykorzystanie trójwymiarowej ultrasonografii w ocenie przedoperacyjnej gruczołu krokowego.

Badania kliniczne:

1. Jednorazowe Cystoskopy firmy UroSee – badanie wykorzystujące jednorazowe, cyfrowe cystoskopy o średnicy zaledwie 12 Fr – pierwsze wykorzystanie na świecie.

2. Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie III fazy 56021927PCR3011- Zastosowanie terapii apalutamidem u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego wysokiego ryzyka, będącymi kandydatami do radykalnej prostatektomii

3. Randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione badanie III fazy 64091742PCR3001 mające na celu porównanie terapii niraparibem w skojarzeniu z octanem abirateronu oraz prednizonem względem terapii octanem abirateronu oraz prednizonem w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty

Kontakt do osób odpowiedzialnych za prowadzenie i planowanie badań klinicznych

Dr Adam Ostrowski – nr tel. 52/ 585 45 00
Katarzyna Nowicka – nr tel. 52/ 585 43 03 Curriculum Vitae