Badania profilaktyczne w naszym województwie - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  informuje o Programach Profilaktycznych realizowanych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do uczestnictwa w których serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa spełniających określone warunki kwalifikacji. Pobierz informację.