Bezpłatne badania spirometryczne w ramach III Polskich Dni Spirometrii - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniach od 14 do 19 września br. w ramach III Polskich Dni Spirometrii, w ponad 200 placówkach na terenie całego kraju będzie można wykonać bezpłatne badanie spirometryczne. Ogólnopolską akcję, pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizowała Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Adresy ośrodków, w których Pacjenci będą mogli wykonać bezpłatne badanie spirometryczne można znaleźć na stronie http://www.astma-alergia-pochp.pl/.

Zachęcamy do bezpłatnej spirometrii – nieinwazyjnego badania, które pozwala ocenić pojemność i przepływ powietrza przez płuca oraz ich funkcję, a które jest niezbędne do potwierdzenia diagnozy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Dzięki wczesnemu wykryciu choroby i właściwemu postępowaniu możliwe jest spowolnienie procesu chorobowego oraz poprawa jakości i długości życia chorego. Warto podkreślić, że cele akcji zbieżne są z założeniami prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, projektu edukacyjnego,, …liczy się każdy oddech…”. Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z organizacjami zrzeszającymi pacjentów oraz świadczeniodawcami prowadzi działania, które mają na celu upowszechnienie informacji o astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc – POChP oraz edukację zdrowotną Pacjentów, a także poprawę jakości opieki zdrowotnej.

Żródło: www.nfz.gov.pl