Informacja o wstrzymaniu przyjęć w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, związaną z potwierdzonymi przypadkami wirusa grypy AH1N1 do dnia 6 lutego br., wstrzymane zostają przyjęcia pacjentów do Kliniki Otolaryngologii Laryngologii Onkologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza.