Bydgoska kardiologia zmienia europejskie wytyczne - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Podczas corocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który w dniach 26-30 sierpnia 2017 r. odbył się w Barcelonie, ogłoszono nowe wytyczne dotyczące postępowania w ostrym zawale serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST. Treść wytycznych opracowana została przez grono ekspertów w dziedzinie kardiologii, a wśród bogatego piśmiennictwa uwzględnionego podczas tworzenia tego dokumentu, znalazły się także trzy publikacje przedstawiające wyniki badań naukowych przeprowadzonych w Polsce. Jednym z nich jest praca powstała na podstawie randomizowanego badania „IMPRESSION”, oceniającego wpływ morfiny na farmakokinetykę i farmakodynamikę tikagreloru u pacjentów z zawałem serca. Wyniki tego badania przeprowadzonego przez zespól lekarzy Kliniki Kardiologii i  pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Kubicy zostały opublikowane na łamach European Heart Journal (IF 20.213), będącego jednym z najbardziej prestiżowych czasopism kardiologicznych na świecie. Autorzy potwierdzili istnienie negatywnych interakcji pomiędzy tikagreloremi morfiną, czyli pomiędzy podstawowymi lekami stosowanymi w leczeniu pacjentów z zawałem serca. W oparciu o te wyniki, w aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologiczngo została obniżona klasa zaleceń dla stosowania morfiny u pacjentów z zawałem serca.