Bydgoskie Spotkania Okulistyczne - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniach 5-7 września 2013 r. w Operze Nova odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: „Bydgoskie Spotkania Okulistyczne”, której organizatorem jest Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy pod kierownictwem prof. UMK, dr hab. n. med. Grażyny Malukiewicz. Innowacyjna, interdyscyplinarna forma konferencji łączy ze sobą tematykę chorób oczu z chorobami układu krążenia i jest skierowana do lekarzy okulistów oraz do neurologów, kardiologów, diabetologów, laryngologów i lekarzy rodzinnych. Ponad 400 lekarzy z całego kraju będzie miało okazję do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń i poszerzania wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w leczeniu chorób oczu oraz wpływu zaburzeń krążenia na funkcje narządu wzroku. Program Konferencji został przygotowany w taki sposób, aby dostarczyć wszystkim jego uczestnikom wiedzę na najwyższym poziomie również dzięki udziałowi znakomitych polskich wykładowców – autorytetów w swoich dziedzinach. W ramach konferencji zorganizowane będą również kursy, które stwarzają okazję nie tylko do przyswojenia wiedzy, niezbędnej w codziennej praktyce lekarza okulisty, ale także na bezpośredni kontakt z prowadzącymi – czemu sprzyja kameralna atmosfera i niewielka liczba uczestników. Omawiane będą m.in. aktualne strategie postępowania w jaskrze wtórnej towarzyszącej chorobom ogólnoustrojowym, metody leczenia obrzęku plamki w cukrzycy oraz najnowsze metody diagnostyczne.Organizatorzy mają nadzieję, że przygotowane tematy główne oraz tematy kursów pozwolą znaleźć ciekawą propozycję dla każdej osoby biorącej udział w tym naukowym spotkaniu a Bydgoskie Spotkania Okulistyczne na stałe zagoszczą w kalendarzu konferencji organizowanych w zielonej Bydgoszczy.Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Prezydenta Bydgoszczy, JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Partnerem honorowym konferencji jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.Wsparcia organizatorom udziela także Convention Bureau i Bydgoskie Centrum Informacji.Patronat medialny objęły branżowe czasopisma takie jak: Magazyn Lekarza Okulisty, Świat Medycyny, Górnicki Wydawnictwo Medyczne oraz portal MEDTube. Wszystkie informacje oraz szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie www.bso2013.pl