Unia Europejska wspiera Centrum Urazowe Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Informujemy, że złożony przez szpital wniosek o dofinansowanie na realizację projektu pozakonkursowego pn.: „Doposażenie Centrum Urazowego funkcjonującego w ramach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy” został rozpatrzony pod względem kryteriów merytorycznych z wynikiem pozytywnym. Tym samym szpital uzyskał dofinansowanie w ramach IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2 mln zł w tym 1,7 mln ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.