Mija 16 lat od pierwszego przeszczepu nerki w naszym szpitalu - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Dnia 6 maja 2000 roku o godz. 18:59 w Bydgoszczy przeszczepiono pierwszą nerkę pobraną od dawcy zmarłego. 4 dni później (dn. 10.05.2000 r.) dokonano pobrania i przeszczepienia nerki od dawcy żywego – siostra oddała nerkę bratu. Od tamtego czasu w Ośrodku Transplantacyjnym w Bydgoszczy przeszczepiono ponad 1000 nerek, w tym 23 od dawców żywych. Nerki przeszczepiane są najczęściej rodzeństwu, dzieciom, współmałżonkom. Kwalifikacja i zabiegi operacyjne dawców i biorców nerek wykonywane są przez doświadczonych lekarzy transplantologów specjalistów z dziedzin chirurgii, chorób wewnętrznych i nefrologii oraz psychologa klinicznego. Opiekę nad pacjentami sprawują wykwalifikowane pielęgniarki transplantacyjne. Etapy trwającego do kilku tygodni procesu kwalifikacji, zakończonego operacjami dawcy i biorcy łączy koordynator transplantacyjny. Pobrania nerki od dawcy dokonywane są zarówno tradycyjną metodą operacyjną, jak i laparoskopowo. Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej jest jedynym w województwie kujawsko-pomorskim i jednym z 21 polskich ośrodków transplantacyjnych przeszczepiających nerki. Dotychczas (2000-2015) w Klinice wykonano ponad 1000 zabiegów przeszczepień nerek pobranych od dawców żywych i zmarłych. Równolegle z programem transplantacji nerek, obejmującym kwalifikację potencjalnych dawców i biorców nerek, zabiegi pobrania i transplantacji oraz opiekę szpitalną i ambulatoryjną nad chorymi po transplantacji i żywymi dawcami nerek, którą zapewnia multidyscyplinarny zespół chirurgiczno-nefrologiczny Klinika realizuje świadczenia diagnostyczne i lecznicze z zakresu chirurgii ogólnej. W 2015 roku do Kliniki przyjęto 801 pacjentów oraz udzielono 3023 porady specjalistyczne w Poradni Transplantacyjnej.