Dialog Techniczny – zaproszenie - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w dialogu technicznym dotyczącym odtworzenia stanu jakościowego zestawów narzędzi chirurgicznych w szpitalu. Celem prowadzonego dialogu technicznego jest pozyskanie informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności sformułowaniu kryteriów oceny ofert z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz warunków umowy. Zdobycie wiedzy pozwoli m. in. przygotować dane postępowanie w sposób gwarantujący potencjalnym Wykonawcom złożenie ofert, dokonać wyboru oferty rzeczywiście najkorzystniejszej oraz efektywnie zrealizować zamówienie publiczne. Szczegółowe informacje w zakładce: Zamówienia Publiczne.