Dr Aleksander Deptuła koordynatorem badań Point Prevalence Survey - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że dr Aleksander Deptuła – mikrobiolog kliniczny Szpitala Jurasza został powołany na koordynatora badań Point Prevalence Survey (PPS) w Polsce w zakresie zakażeń szpitalnych. Nominacji na to stanowisko dokonała z ramienia Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre of Disease Prevention and Control) prof. dr. hab. med. Waleria Hryniewicz – konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej oraz przedstawiciel Polski do ECDC. Jest to niezależna agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna za rozpoznawanie, ocenę i powiadamianie o bieżących i nadchodzących zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi takimi jak SARS, ptasia grypa, HIV/AIDS lub grypa. Centrum istnieje od 2004 r. i ma swoją siedzibę w Sztokholmie.