Dzień wiedzy o pierwotnych zaburzeniach odporności - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

8 września o godz. 10.00 zapraszamy na konferencję „Dzień wiedzy o pierwotnych zaburzeniach odporności”. Niezwykłość spotkania polega na tym, iż w jednej Sali zasiądą lekarze, pielęgniarki oraz pacjenci! Stworzy to nową płaszczyznę do wypracowania optymalnych zasad opieki nad chorymi z pierwotnymi niedoborami odporności. Pozwoli również spojrzeć na problemy tej szczególnej grupy ludzi z różnych punktów widzenia. Ważnym elementem spotkania będą zajęcia warsztatowe w zakresie przetoczeń podskórnych ludzkich immunoglobulin. Bo teoria teorią, a jak się samemu trzyma igłę, to już trochę trudniej! Mimo, że immunologia kliniczna w Bydgoszczy liczy zaledwie 6 lat, możemy pochwalić się dużymi osiągnięciami w tej dziedzinie. W pionie pediatrycznym chorzy maja zapewnioną opiekę szpitalną w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz Poradni Immunologicznej. Pacjenci dorośli dotychczas również objęci leczeniem przez naszych lekarzy specjalistów od września trafią pod opiekę lekarzy z Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela.

Podczas konferencji będzie możliwość spotkania i rozmowy z:
– prof. Janem Styczyńskim – Prorektorem ds. CM UMK
– dr n. med. Sylwią Kołtan – konsultantem wojewódzkim ds. immunologii klinicznej, która stworzyła podwaliny pod rozwój tej dziedziny medycyny w naszym regionie
– dr Elżbietą Grześk i Joanną Kołodziejczyk, które w tym roku zasiliły grono specjalistów immunologii w naszym województwie
– Panem Adrianem Górecki – prezesem Stowarzyszenia na rzecz osób z niedoborami odporności „Immunoprotect”
– chorymi z pierwotnymi niedoborami odporności