Dziś obchodzimy Światowy Dzień Osób Chorych na Alzheimera - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

21 września jest Światowym Dniem Osób Chorych na Alzheimera. Został proklamowany w 1994 roku i podobnie jak w 58 krajach na wszystkich kontynentach jest on od tego momentu obchodzony w Polsce. To dzień, który ma na celu rozbudzić dyskusję na temat pomocy chorym i zwrócić uwagę na fakt, iż statystycznie liczba chorych stale rośnie. Alzheimer albo inna forma, którą przybiera demencja, często wpływają na izolowanie chorych od społeczeństwa – właśnie dlatego wymyślono Światowy Dzień Chorych na Alzheimera. Choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia (demencji). Rozwija się przeważnie po 65. roku życia. Badania epidemiologiczne stwierdzają, że zapadalność na chorobę Alzheimera wzrasta z wiekiem. Stwierdza się ją u 14 proc. osób po 65. roku życia oraz u 40 proc. osób po 80. roku życia. Choroba objawia się m.in. zaburzeniami pamięci i logicznego myślenia. U chorych występują także trudności językowe, problemy z porozumiewaniem się z otoczeniem, trudności w wykonywaniu czynności codziennych oraz zmiany osobowości i nastroju. Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia. Polega ona na stopniowym zanikaniu komórek mózgowych, powodując pogarszanie ogólnego funkcjonowania człowieka. Nie ma testów pozwalających na jednoznaczne rozpoznanie choroby. Proces diagnostyczny rozpoczyna się od starannie zebranego wywiadu dotyczącego pacjenta oraz jego rodziny i wykluczenia innych przyczyn otępienia (np. otępień naczyniopochodnych, niedoczynności tarczycy, depresji). Często konieczne jest wykonanie badań obrazujących struktury mózgu (tomografia komputerowa). Testy pamięci oraz inne testy psychologiczne pozwalają ocenić stopień uszkodzenia i stadium choroby. Około 18 milionów ludzi na świecie jest dotkniętych różnymi rodzajami otępień w tym ok. 11 milionów cierpi na chorobę Alzheimera. Obecnie liczbę chorych na Alzheimera szacuje się w Polsce na co najmniej 250 tys., z czego 150 tys. nie ma postawionej diagnozy. Pierwszą barierą uniemożliwiającą poprawę jakości życia chorych i ich bliskich jest ciągle jeszcze zbyt niska świadomość społeczna o chorobie Alzheimera i jej skutkach. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Polska Fundacja Alzheimerowska prowadzą ogólnopolską kampanię edukacyjną na temat choroby Alzheimera. Dla nas, jako społeczeństwa, wiedza o tej chorobie jest niezbędna abyśmy mogli rozumieć chorych i ich opiekunów, co nie będzie wykluczało ich i izolowało ze społeczeństwa.

Więcej na:
http://www.chorobaalzheimera.pl/
http://www.alzheimerpolska.pl/

Źródło: http://akademia.nfz.gov.pl

Doktor badający pacjenta