Edukacja seniora kluczem do zdrowia - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

30 listopada 2015 r. rozpoczyna się cykl wykładów naukowych poświęconych seniorom. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii zaprasza wszystkich Seniorów, a także lekarzy geriatrów, fizjoterapeutów oraz osoby, którym bliska jest tematyka seniorów. „Edukacja seniora kluczem do zdrowia” to cykl poniedziałkowych spotkań, podczas których poruszane będą tematy z zakresu zdrowia, higieny oraz wielkich problemów geriatrycznych. Wszystkie wykłady prowadzone będą przez członków koła naukowego. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na zagadnienia i problemy Seniorów, a dzięki przekazanej wiedzy zwiększenie świadomości i poprawa jakości życia osób 60+.

Czas:
poniedziałek
od 30 listopada 2015 r. do 14 marca 2016 r.
godz. 17.00 – 18.00

Miejsce:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. Curie Skłodowskiej 9
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Katedra i Klinika Geriatrii
sala 2.004 – II piętro