I miejsce dla Szpitala Jurasza w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje” - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości-Inspiracje 2020” Program prehabilitacji „Drogowskaz” czyli właściwy kierunek dla seniorów w okresie okołooperacyjnym zajął  I miejsce w kategorii: Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów. W konkursie nagradzane są osoby, organizacje pozarządowe i firmy, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy.  Podsumowaniu konkursu towarzyszy Raport „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” oraz debata na temat wyzwań zdrowotnych. Laureatów, spośród prawidłowo zgłoszonych, wybiera Kapituła, do której należą osoby, którym bliska jest idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia, w tym m.in. decydenci z kluczowych firm i organizacji, szefowie instytutów medycznych, najlepszych szpitali i ośrodków zdrowotnych. Przewodniczącym kapituły jest dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Nagrody Inspiracje 2020 wręczono w 7 kategoriach. Nagrody Inspiracje są elementem programu „Bezpieczny Szpital Przyszłości”, prowadzonego przez Idea Trade we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. To program edukacyjny kierowany do osób zarządzających szpitalami i odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w swoich placówkach.

DROGOWSKAZ czyli właściwy kierunek dla seniorów

Program prehabilitacji DROGOWSKAZ to jedna z odpowiedzi na zbliżające się „geriatryczne tsunami” w ochronie zdrowia. Trwa starzenie się społeczeństwa, a wydłużająca się długość życia populacji skutkuje występowaniem wielochorobowości. Projekt powstał przy współpracy Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniki Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy oraz Sekcji Geriatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jego celem jest prawidłowe przygotowanie fizyczne i psychiczne pacjentów w wieku podeszłym do leczenia operacyjnego, prowadząc do zmniejszenia ryzyka powikłań, skrócenia czasu hospitalizacji, a następnie szybszego powrotu do satysfakcjonującej sprawności w okresie pooperacyjnym. Do projektu włączono także studentów z Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy, którzy niejednokrotnie uczestniczyli w akcjach społecznych, skierowanych do seniorów. Autorzy programu zakładają, że nawiązywanie kontaktu z pacjentami w zaawansowanym wieku, jeszcze przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, pozytywnie przełoży się na przyszłą komunikację pacjent senior-medyk. Z kolei u pacjentów kontakt ze studentami może wywrzeć znaczenie terapeutyczne, chroniące przed poczuciem wykluczenia społecznego. Pacjenci kwalifikowani do leczenia operacyjnego otrzymują informację o programie podczas wizyty w poradni anestezjologicznej. Przygotowaliśmy broszury informacyjne z zaleceniami przedoperacyjnymi. Pacjenci oczekujący na wizytę mają możliwość obejrzenia filmów instruktażowych i wykładów promujących aktywność fizyczną, ćwiczenia umysłowe, w tym rozwijające „mindfulness” tj. uważność u osób w wieku podeszłym. Podczas wizyty w poradni otrzymują również dostęp do strony internetowej, na której zamieszczono materiały edukacyjne, zawierające przykładowe diety, filmy dotyczące zalecanych ćwiczeń fizycznych, rehabilitacji oddechowej, komunikacji wirtualnej oraz wskazówki w zakresie codziennego życia w okresie poszpitalnym. Pacjenci i ich opiekunowie mogą również skontaktować się z nami telefonicznie lub mejlowo. Mamy jeszcze wiele pomysłów na rozwój programu, a na jego ostateczny kształt ma wpływ informacja zwrotna od naszych pacjentów, ich oczekiwania i potrzeby. Jako pomysł interdyscyplinarny, zawierający elementy integracji międzypokoleniowej i poruszający jednocześnie wiele aspektów ważnych z punktu widzenia społecznego, projekt DROGOWSKAZ może stać się inspiracją dla innych placówek ochrony zdrowia.

Odebranie nagrody w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje”