Informacja dla rodzin pacjentów przebywających na Oddziałach Izolacyjnych - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Informujemy, że osoby upoważnione do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta przebywającego na Oddziale Izolacyjnym mogą uzyskać taką informację wyłącznie telefonicznie. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela uprawniony personel medyczny. Centrala telefoniczna szpitala (całodobowo) 52/ 585 4000. Oddział Izolacyjny nr 4 (Lekarz Dyżurny tel. 601 077 013), Oddział Izolacyjny nr 5 (Lekarz Dyżurny 52/585 4674, Lada Pielęgniarska 52/585 4674), Oddział Izolacyjny nr 6 (Lekarz Dyżurny 52/ 585 7232). W celu przekazania pacjentowi niezbędnych rzeczy osobistego użytku, napojów, ewentualnie dodatkowych środków do pielęgnacji można wejść do szpitala w dni powszednie w godz. 11.00-13.00 i 15.00-17.00, a w dni wolne w godz. 15.00-17.00 Wejściem Głównym od strony ul. Jurasza oraz wejściem A do budynku G.