Zaangażowanie społeczne

Zespół lekarski jak i pielęgniarski Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej aktywnie uczestniczy w akcjach zwiększające świadomość pacjentów, regularnie organizowanych pod auspicjami Polskiego jaki i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. W celu przystępnego objaśnienia naszym pacjentom, przebiegu czekających ich zabiegów przygotowane zostały dedykowane filmy edukacyjne, z których również chętnie korzystają szkolący się młodzi urolodzy. Staramy się również, usprawniać współpracę między urologami i lekarzami rodzinnymi min. na gruncie wspólnych konferencji, których celem jest doskonalenie opieki ambulatoryjnej nad pacjentami urologicznymi.

Rozwój i szkolenie zespołu

W Klinice organizowane są regularne spotkania naukowe, w ramach, których omawiane są bieżące doniesienia naukowe abyśmy mogli oferować naszym pacjentom dostęp do najnowszych rozwiązań terapeutycznych.    Dzięki współpracy z Katedrą Radiologii pod kierunkiem prof. Serafina badania obrazowe są interdyscyplinarnie omawiane tak aby wybrać najbardziej odpowiedni sposób leczenia. Lekarze Kliniki dzięki licznym kontaktom krajowym i międzynarodowym prof. Drewy moją możliwość regularnego uczestnictwa w doskonalących stażach klinicznych.

Modernizacja sprzętu i kliniki

Przeprowadzono całkowity remont Sali Endoskopowej oraz części sal pacjentów. Zakupiono najwyższej klasy sprzęt endoskopowy firmy Olympus, dający możliwość użycia min. elektroresektoskopów bipolarnych oraz obrazowania w świetle NBI.

Rozwój laparoskopii

Od października 2015 roku Kierownikiem Kliniki jest prof. Tomasz Drewa, który specjalizuje się w stosowaniu technik małoinwazyjnej chirurgii laparoskopowej w urologii. Dzięki jego doświadczeniu, laparoskopia stała się obecnie rutynową metodą wykonywania zabiegów operacyjnych. Rezultatem pracy zespołu jest ponad 300 zabiegów laparoskopowych przeprowadzonych w 2016. Ten wynik pozycjonuje Klinikę Urologii Ogólnej i Onkologicznej jako jeden z wiodących ośrodków chirurgii urologicznej w Polsce.

Reprezentacja naukowa Kliniki

Braliśmy czynny udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, zdobywając wielokrotnie nagrody i wyróżnienia. Profesor jest czynnie zaangażowany w kształtowanie polskiej urologii dzięki pracy w zarządzie Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Jest redaktorem prężnego czasopisma „Central European Journal of Urology”.

Prowadzenie badań naukowych

Obecnie Klinika prowadzi kilka własnych badań prospektywnych oraz badania kliniczne 2 i 3 fazy.

Zakład Medycyny Regeneracyjnej

Poza Urologią drugą pasją prof. Drewy są Inżynieria Tkankowa i Medycyna Regeneracyjna. W ramach Kliniki Urologii funkcjonuje Zakład Medycyny Regeneracyjnej po kierunkiem dr med. Marty Pokrywczyńskiej. Bydgoska szkoła medycyny regeneracyjnej z zakresu eksperymentalnej rekonstrukcji układu moczowego, zapoczątkowana przez pionierskie prace prof. Drewy, należy do najlepszych na świecie. Zdobyte wielomilionowe granty naukowe na aktualnie realizowane prace badawczo-rozwojowe umożliwiły stworzenie jednego z najnowocześniejszych na świecie laboratorium inżynierii tkankowej przystosowanego do prowadzenia badań translacyjnych i prób klinicznych. Wzorem nowoczesnej strategii rozwoju medycyny Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej łączy w sobie wysoki poziom badań klinicznych i podstawowych.

Nauczanie studentów

Wszyscy lekarze zaangażowani są w nauczanie studentów. Na zajęciach dydaktycznych studenci poznają zagadnienia praktyczne, często po raz pierwszy podczas studiów mają możliwość nauczyć się podstaw  wykonywania USG. Obraz z zabiegów laparoskopowych jest transmitowany na żywo do sali seminaryjnej. Studenci uczą się także ze staranie wybranych badań tomografii komputerowych i rezonansów magnetycznych interpretując je pod nadzorem nauczyciela. Pan dr Janusz Tyloch prowadzi Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii, a wraz z dr Adamem Ostrowskim Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Urologii. Zainteresowni Studenci zaangażowani są w prace naukowe oraz mogą pogłębiać umiejętności praktyczne. Dzięki środkom CM UMK wyremontowano salę dydaktyczną kliniki. Sala ta obecnie może pomieścić 50 studentów.