IV Kujawsko-Pomorska Jesień Internistyczna - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

18 października w Bydgoszczy odbędzie się IV Kujawsko-Pomorska Jesień Internistyczna. Jest to cykl szkoleń organizowanych przez „Medycynę Praktyczną” we współpracy z lokalnymi oddziałami Towarzystwa Internistów Polskich oraz liderami w dziedzinie chorób wewnętrznych i specjalności pokrewnych. Podczas Jesieni Internistycznej wykładowcy na konkretnych przypadkach omawiają praktyczne aspekty diagnostyki i leczenia wybranych stanów klinicznych. Uczestnicy mają okazję spotkać się ze specjalistami z klinik oraz uczelni medycznych w danym mieście. Bydgoskie spotkanie objęte zostało patronatem naukowym Pani prof. dr hab. n. med. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej – Kierownik Kliniki Geriatrii Szpitala Jurasza. Podczas spotkania odbędą się wykłady dotyczące m.in. niewydolności serca, osteoporozy, chorób płuc – astmy i POChP, cukrzycy, powikłań u osób chorych na nowotwory, leczenia bólu oraz leczenia chłoniaków. Na zakończenie Konferencji odbędzie się spotkanie Konsultanta Krajowego, Konsultanta Wojewódzkiego i Przewodniczącej Oddziału TIP z ordynatorami klinik i oddziałów wewnętrznych z województwa kujawsko-pomorskiego.