IV Memoriał Szachowy im. Prof. Romana Mariana Bugalskiego - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Bydgoska Izba Lekarska wraz z Zakładem Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Parafialnym Klubem Sportowym „Leśny” w Bydgoszczy zaprasza do udziału w IV Memoriale Szachowym im. Prof. Romana Mariana Bugalskiego. Celem IV Memoriału jest uczczenie pamięci znanego mikrobiologa i wielkiego pasjonata szachów prof. dr hab. Romana Bugalskiego oraz popularyzacja szachów w środowisku medycznym. IV Memoriał Szachowy im. Prof. Romana Mariana Bugalskiego o puchar przechodni Prezesa Bydgoskiej Izby Lekarskiej odbędzie się pod Patronatem Pana Prof. dr hab. Jana Styczyńskiego, Prorektora ds. Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniach 07 i 08 czerwca 2014 r. w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 11. W Memoriale mogą uczestniczyć lekarze, pracownicy ochrony zdrowia, studenci, ich rodziny i przyjaciele. Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do 30 maja 2014 r. na warunkach określonych w regulaminie dostępnym na stronie internetowej:www.bil.org.pl Prof. R.M. Bugalski był związany z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy od chwili utworzenia. Współtworzył Katedrę i Zakład Mikrobiologii. Tu zrobił habilitację. W całej swej działalności dydaktycznej był Nauczycielem ponad 30 pokoleń lekarzy, lekarzy-stomatologów, pielęgniarek i położnych. Był Kierownikiem Zakładu Mikrobiologii i Zakażeń Wewnątrzszpitalnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, wówczas Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy był do końca swoich dni. Zawsze był zainteresowany sprawami CM UMK. Prof. R.M. Bugalski lubił ludzi i umiał im to okazywać. W pracy zawodowej wykazywał nieustanną ciekawość świata (nie tylko mikrobiologicznego) i chęć poznawania. Miał wiele pasji, a największymi były: mikrobiologia i szachy.