Jesteśmy Szpitalem Akredytowanym! - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniu 10 grudnia w Auli prof. Jana Domaniewskiego Collegium Medicum odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza. Oficjalnego wręczenia Certyfikatu dokonał Wiceminister Zdrowia Pan Piotr Gryza, który podkreślił, że przyznanie akredytacji szpitalowi potwierdza wysoką jakość świadczonych przez nas usług, ale, że ta wysoka jakość nie byłaby możliwa do osiągnięcia, gdyby nie ogromne zaangażowanie personelu – lekarzy i pielęgniarek, którzy z najwyższym poświęceniem pełnia swoją misję. W uroczystości wzięli udział: Wiceminister Zdrowia Pan Piotr Gryza, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Pan Jerzy Hennig, JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Pan prof. Andrzej Tretyn, Prorektor ds. Collegium Medicum Pan prof. Jan Styczyński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Zbigniew Ostrowski, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Pani Elżbieta Kasprowicz, Prezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej Pan dr Stanisław Prywiński, Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Wiesława Gromadka. Swoją obecnością zaszczycili nas również dyrektorzy szpitali z naszego regionu. Zaproszeni goście złożyli na ręce Dyrektora Szpitala życzenia dalszej pomyślności i rozwoju naszego szpitala oraz wręczyli okolicznościowe listy gratulacyjne i upominki. Certyfikat przyznaje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Aby go otrzymać szpital musi uzyskać 75 procent poziomu zgodności w badanych obszarach. Szpital Jurasza uzyskał aż 92% punktów i jest to jeden z najlepszych wyników w całym kraju. Każdy szpital znajdujący się na liście należy do elitarnego grona placówek, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny i zwieńczone przyznaniem Certyfikatu Akredytacyjnego.