Kardiolodzy ze Szpitala Jurasza zmieniają europejskie standardy leczenia ostrego zawału - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Stosowanie heparyn drobnocząsteczkowych u pacjentów z ostrym zawałem serca znacznie zmniejsza częstotliwość poważnych krwawień i obniża o połowę śmiertelność, w porównaniu z dotychczas zalecanym w kardiologii europejskiej leczeniem heparyną niefrakcjonowaną.Autorem przeprowadzonej metaanalizy jest dr Eliano Pio Navarese i współpracujący z nim lekarze z zespołu prof. Jacka Kubicy z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. W artykule opublikowanym w czasopiśmie Journal of Thrombosis and Haemostasis jego autorzy uzasadniają większe korzyści z zastosowania enoksaparyny w celu zmniejszenia odsetka powikłań i zgonów. Wyniki tego badania stały się podstawą zmiany oficjalnych zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie leczenia chorych z ostrym zawałem serca. Co to oznacza dla pacjenta? Większe szanse na przeżycie oraz zmniejszenie powikłań związanych z krwawieniem. Przełomowe odkrycie zostało już docenione w zachodniej prasie specjalistycznej oraz jest z powodzeniem stosowane w europejskich szpitalach specjalizujących się w leczeniu osób z chorobami serca. W analizie uwzględniono dziesięć badań, obejmujących łącznie 16 286 pacjentów ze średnim okresem obserwacji wynoszącym dwa miesiące. Zastosowanie heparyny drobnocząsteczkowej wiązało się ze zmniejszeniem śmiertelności (redukcja ryzyka o 0,51; p<0,001) i odsetka poważnych krwawień (RR 0,68; p=0,02) w porównaniu z leczeniem stosowanym dotychczas, a analiza metaregresji wskazuje, że pacjenci z wyższym ryzykiem początkowym uzyskali większe korzyści z zastosowania nowej metody (r=0,72, p=0,02).