Doświadczenie zespołu oraz duża ilość pacjentów leczona w oddziale pozwala na prowadzenie w ośrodku wybranych badań klinicznych (również międzynarodowych) II i III fazy. Prowadzący badania posiadają pełne przeszkolenie w zakresie GCP (good clinical practice).

Dotychczas prowadzone badania kliniczne:- GIMLI GDX-44-007
– MK-7625A-034
– KF5503-72/GRETA
– KF5503-65/TAMO