Przyjęcia planowe

 1. Pacjenci do planowych zabiegów oraz badań diagnostycznych zgłaszają się ze skierowaniem, w wyznaczonym terminie, do Pediatrycznej Izby Przyjęć (parter wieżowca). Termin przyjęcia ustalany jest w sekretariacie oddziału.
 2. W dniu przyjęcia pacjent nie musi być na czczo, ponieważ zabieg/ badanie diagnostyczne odbywa się następnego dnia po przyjęciu do szpitala.
 3. Pacjent  kierowany do planowego zabiegu/badania diagnostycznego musi być zdrowy przez okres 2 tygodni poprzedzających dzień przyjęcia do szpitala ( nie może mieć w tym okresie nawet kataru).
 4. Jeśli pacjent przyjmował  wcześniej antybiotyk, to od zakończenia kuracji do przyjęcia do szpitala muszą upłynąć aż 3 tygodnie.
 5. W przypadku  młodszych dzieci, które podlegają jeszcze kalendarzowi szczepień obowiązkowych, należy zwrócić uwagę na termin  kolejnego szczepienia, aby nie odbyło się ono w terminie  krótszym niż 4 tygodnie przed planowanym przyjęciem do szpitala.
 6. Prosimy rodziców naszych pacjentów o telefoniczne informowanie nas o niemożności zgłoszenia się do szpitala w wyznaczonym terminie po nr telefonu do sekretariatu oddziału: 52 585 40 15.

Rodzic/opiekun prawny może przebywać z dzieckiem na oddziale  przez cała dobę. Dysponujemy rozkładanymi krzesłami, na których można w nocy spać. Do dyspozycji rodziców/opiekunów jest lodówka, kuchenka mikrofalowa oraz  czajnik bezprzewodowy, a także „kącik  rodzica” obok oddziału, gdzie można odpocząć na sofie oraz wygodnie spożyć posiłek.

Pobyt rodzica/opiekuna jest nieodpłatny.

Regulamin Oddziału

SPIS ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH  RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIALE KILINICZNYM CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. W Klinice może przebywać jeden rodzic/opiekun wraz z dzieckiem przez całą dobę.
 2. Zabrania się wchodzenia w odzieży wierzchniej na teren Kliniki – należy przechowywać ją w szatni (parter – hol przy wejściu głównym)
 3. Zabrania się pozostawiania wózków dziecięcych na terenie oddziału.
 4. Do dyspozycji rodziców są szafki zamykane na klucz, który można otrzymać w dyżurce pielęgniarek. Kluczyk należy zdać przy wypisie dziecka z Kliniki.
 5. Przedmioty wartościowe na czas zabiegu operacyjnego, badania diagnostycznego można umieścić w depozycie – dyżurka pielęgniarek.
 6. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych dziecko powinno być odwiedzane jednocześnie przez jedną zdrową osobę .
 7. W sytuacjach wyjątkowych dziecko wraz z rodzicem może otrzymać przepustkę na wyjście poza teren Kliniki (spacer na terenie szpitala) za zgodą lekarza i pielęgniarki.
 8. Zalecane godziny odwiedzin dla rodziny 14-18.
 9. Zabrania się przebywania rodzicom i dzieciom w salach innych niż sala dziecka, jak również zakłócania spokoju innym pacjentom.
 10. Zabrania się zastawiania parapetów i przechowywania bagażu pod łóżkami pacjentów.
 11. Rodzic w czasie pobytu na sali zobowiązany jest do zachowania porządku.
 12. Na salach chorych zabrania się używania grzałek, maszynek i czajników elektrycznych. Woda na herbatę dla pacjentów wydawana jest w kuchni oddziału przez pracownika oddziału.
 13. Rodzice/ opiekunowie mogą spożywać posiłki i gorące napoje wyłącznie w strefie rodzica przed oddziałem.
 14. Toalety na salach służą wyłącznie do użytku pacjentów.
 15. Produkty żywnościowe dzieci należy opisać nazwiskiem oraz datą i umieścić w małym pojemniku lub woreczku w lodówce w holu – przechowywane do 7 dni (po upływie tego terminu żywność zostanie wyrzucona).
 16. W placówkach służby zdrowia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu.
 17. Na czas mycia sal oraz obchodów lekarskich/pielęgniarskich rodzice są zobowiązani opuścić sale chorych.