Pracownicy oddziału biorą aktywny udział w zjazdach i konferencjach naukowych ogólnopolskich i zagranicznych dotyczących szeroko pojętej chirurgii dziecięcej. Niektórzy członkowie zespołu odbyli staże zagraniczne np. we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech.

Ideą pracy jest nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji z chirurgii dziecięcej (continuous quality improvement).

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Rok 2022

Publikacje:

Doniesienia Zjazdowe:

Rok 2021

 • Gałązka Przemysław, Chrzanowska Magdalena, Styczyński Jan : Clinical spectrum and outcomes of neonatal necrotizing enterocolitis. In Vivo 2021 : Vol. 35, nr 1, s. 585-591. Impact Factor: 1.541 Punktacja MNiSW: 40.000
 • Gałązka Przemysław, Kaczor Patryk, Kałużny Krystian, Leis Kamil.  Ecthyma gangrenosum as a serious complication of Pseudomonas aeruginosa infection in departments of pediatric oncology.  Postępy Dermatol. Alergol. 2021 : Vol. 38, nr 4, s. 537-543.  Impact Factor: 1.837 Punktacja MNiSW: 70.000
 • Gałązka Przemysław, Styczyński Jan, Czyżewski Krzysztof, Salamonowicz-Bodzioch M., Frączkiewicz J., Zając-Spychała O., Zaucha-Prażmo A., Goździk J., Biliński J., Basak G.W..  Impact of decontamination therapy on gastrointestinal acute graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic cell transplantation in children : decontamination therapy in allo-HCT.  Curr. Res. Transl. Med.   2021: Vol. 69, nr 3, s. 1-8., 103298  Impact Factor: 4.513 Punktacja MNiSW: 70.000
 • Gałązka Przemysław, Leis Kamil, Mazur Ewelina, Nowowiejska Laura.  Itraconazole as a new pharmacotherapy method in haemangiomas. Postępy Dermatol. Alergol.2021 : Vol. 38, nr 6, s. 1122-1123. Impact Factor: 1.837 Punktacja MNiSW: 70.000
 • Dybowska Aleksandra, Kupniewska Paulina, Kuczyńska Renata, Tworkiewicz Magdalena, Gałązka Przemysław, Szaflarska-Popławska Anna, Krogulska Aneta. Management with wrap disruption after nissen fundoplication in a child with gastro-oesophageal reflux after congenital oesophageal atresia: a case report and minireview. J. Mother Child 2021 : Vol. 24, nr 4, s. 1-6. Punktacja MNiSW: 20.000

Doniesienie zjazdowe 

 • Kroczek Kacper, Masur Natalia, Tuchalski Michał, Parzęcka Monika, Szaflarska-Popławska Anna, Gałązka Przemysław. Zastosowanie zespolenia jelitowego typu Kono-S w leczeniu chirurgicznym choroby Leśniowskiego-Crohna – doświadczenia własne oraz analiza trendów. XVIII Sympozjum „Interdyscyplinarne problemy chirurgii dziecięcej i pediatrii”. VIII Konferencja naukowo-szkoleniowa dla młodych lekarzy specjalizujących się w chirurgii dziecięcej i pediatrii. Warszawa, PL, 2021.12.10-2021.12.11

Rok 2020

 • Przemysław Gałązka, Krzysztof Redloch, Kacper Kroczek, Jan Styczyński: Minimally invasive surgery for congenital abdominal cystic lesions in newborns and infants. Czasopismo: In Vivo, Szczegóły: 2020 : Vol. 34, nr 3, s. 1215-1221
 • Przemysław Gałązka, Łukasz Szylberg, Magdalena Bodnar, Jan Styczyński, Andrzej Marszałek: Diagnostic algorithm in Hirschsprung’s disease: focus on immunohistochemistry markers.Czasopismo: In Vivo, Szczegóły: 2020 : Vol. 34, nr 3, s. 1355-1359
 • Styczyński Jan, Czyżewski Krzysztof, Frączkiewicz J., Salamonowicz M., Piekarska A., Adamska M., Gałązka Przemysław, Mensah-Glanowska P., Drozd-Sokołowska J., Waszczuk-Gajda A., Tomaszewska Ag., Hałaburda K., Płonowski M., Gryniewicz-Kwiatkowska O., Zalas-Więcek Patrycja, Chełmecka-Wiktorczyk L., Irga-Jaworska N., Ociepa T., Tomaszewska R., Gil L. Tytuł oryginału: Clinical spectrum and outcome of invasive mucormycosis in children and adults : Polish experience of the decade 2010-2019. Acta Haematol. Pol. 2020 : T. 51, nr 3, s. 157-163. Punktacja MNiSW: 20.000
 • Gałązka Przemysław, Szylberg Łukasz, Bodnar Magdalena, Styczyński Jan, Marszałek Andrzej : Diagnostic algorithm in Hirschsprung’s disease : focus on immunohistochemistry markers. In Vivo 2020 : Vol. 34, nr 3, s. 1355-1359Gałązka Przemysław, Rymaszewska Alicja, Wilczyński Adam, Reszczyńska-Domagała Marika, Dymek Krzysztof, Daniluk-Matraś Irena: Aktualności i postępy w chirurgii onkologicznej dzieci i młodzieży w 2018 r. W: Nowoczesne trendy diagnostyki i terapii. Redakcja, tłum.: Katarzyna Pawlak-Osińska, Maciej Śniegocki, Michał Szpinda. Toruń : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 s. 475-487. Punktacja MNiSW: 20.000, Impact Factor: 1.541 Punktacja MNiSW: 40.000
 • Aleksandrowicz Anna, Cisek Joanna, Gałązka Przemysław, Sławińska Agata, Serafin Zbigniew, Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Kołtan Sylwia. : Grasica – narząd przeceniany czy niedoceniany : kliniczny punkt widzenia. Przegl. Pediatr.2020 : Vol. 49, nr 4, s. 40-48. Punktacja MNiSW: 20.000
 • Żołnowska Hanna, Gałązka Przemysław, Styczyński Jan: Grzybicze zapalenia płuc u dzieci z chorobami nowotworowymi lub po transplantacji krwiotwórczych. Przegl. Pediatr 2020 : Vol. 49, nr 1, s. 36-50. Punktacja MNiSW: 20.000
 • Gałązka Przemysław, Baska Aleksandra, Kazik Jakub, Leis Kamil.Tytuł oryginału: Saccharomyces cerevisiae var. boulardii w zespole jelita drażliwego. Postępy Mikrobiol 2020 : T. 59, nr 1, s. 39-47. Impact Factor: 0.263 Punktacja MNiSW: 20.000
 • Gałązka Przemysław, Leis Kamil, Kroczek Kacper, Baska Aleksandra, Kazik Jakub, Czajkowski Rafał: Metal allergy after the Nuss procedure for pectus excavatum : a review. : Postępy Dermatol. Alergol. 2020 : vol. 37, nr 6, s. 848-852. Impact Factor: 1.361 Punktacja MNiSW: 70.000
 • Gałązka Przemysław, Redloch Krzysztof, Kroczek Kacper, Styczyński Jan: Minimally invasive surgery for congenital abdominal cystic lesions in newborns and infants. In Vivo 2020 : Vol. 34, nr 3, s. 1215-1221 Impact Factor: 1.541 Punktacja MNiSW: 40.000
 • Marjańska Agata, Gałązka Przemysław, Wysocki Mariusz, Styczyński Jan: New frontiers in therapy of peripheral nerve sheath tumors in patients with neurofibromatosis type 1 : latest evidence and clinical implications. Anticancer Res. 2020 : Vol. 40, nr 4, s. 1817-1831. Impact Factor: 1.994 Punktacja MNiSW: 70.000
 • Gałązka Przemysław, Bereźnicka Weronika, Leis Kamil, Kaczor Patryk, Daniluk-Matraś Irena, Czajkowski Rafał, Bolewicz-Planutis I.: Treatment of haemangiomas using propranolol in paediatric patients : a retrospective cohort study. Postępy Dermatol. Alergol. 2020 : T. 37, nr 4, s. 603-607. Impact Factor: 1.361 Punktacja MNiSW: 70.000

Doniesienia zjazdowe:

 • Paulina Rypolc, Weronika Bereźnicka, Dominika Skinder, Irena Daniluk-Matraś, Przemysław Gałązka: Lity pseudobrodawkowy nowotwór głowy trzustki – analiza powikłań po leczeniu chirurgicznym. XVII Sympozjum Interdyscyplinarne „Postępy w Diagnostyce Obrazowej i Powikłania w Chirurgii Dziecięcej”, Instytut Pomnik Zdrowia Dziecka w Warszawie, 11.12.2020

Rok 2019

 • Galazka P. Fast track in paediatric surgery: enhanced recovery after surgery for thoracoscopic lung resections in infants. Pediatr Pol 2019;94(6):342-346
 • Kacper Kroczek, Przemysław Gałązka, Adam Wilczyński, Paulina Szymańska, Irena Daniluk-Matraś, Anna Szaflarska-Popławska. Wrodzona wada dwunastnicy i eozynofilowe zapalenie żołądka jako rzadka przyczyna nawrotowych wymiotów u 17-miesięcznego chłopca: opis przypadku. Standardy Med. Probl.Chir.Dziec. 2019, 9, 35-39.
 • Przemysław Gałązka, Krzysztof Czyżewski, Agata* Marjańska, Irena Daniluk-Matraś, Jan Styczyński: Minimally invasive surgery in pediatric oncology: proposal of guidelines. Anticancer Res. 2019 : Vol. 39, nr 11, s. 5853-5859. Punktacja MNiSW: 70.000; wskaźnik Impact Factor: 1.935
 • Krzysztof Czyżewski, Jan Styczyński, S. Giebel, J. Frączkiewicz, M. Salamonowicz, O. Zając-Spychała, A. Zaucha-Prażmo, J. Drozd-Sokołowska, A. Waszczuk-Gajda, J. Dybko, J. Mańko, Patrycja Zalas-Więcek, Przemysław Gałązka, Mariusz Wysocki, J. Kowalczyk, J. Wachowiak, J. Goździk, G.W. Basak, K. Kałwak, M. Adamska, M. Hus, A. Piekarska, A. Sadowska-Klasa, P. Mensah-Glanowska, S. Kyrcz-Krzemień, M. Biernat, A. Wierzbowska, P. Rzepecki, Ag. Tomaszewska, K. Hałaburda, L. Gil: Age-dependent determinants of infectious complications profile in children and adults after hematopoietic cell transplantation : lesson from the nationwide study. Ann. Hematol. Szczegóły: 2019 : Vol. 98, nr 9, s. 2197-2211. [Dwóch równorzędnych pierwszych autorów], Punktacja MNiSW: 70.000, wskaźnik Impact Factor: 2.850
 • Przemysław Gałązka, Krzysztof Czyżewski, Anna Szaflarska-Popławska, Robert Dębski, Anna Krenska, Jan Styczyński: Complex profile of multiple hepatobiliary and gastrointestinal complications after hematopoietic stem cell transplantation in a child with Nijmegen breakage syndrome. Central Eur. J. Immunol. 2019 : Vol. 44, nr 3, s. 327-331. [Dwóch równorzędnych pierwszych autorów]. Punktacja MNiSW: 40.000, wskaźnik Impact Factor: 1.455
 • Agata Marjańska, Przemysław Gałązka, M. Marjański, Mariusz Wysocki, Jan Styczyński: Efficacy and toxicity of pembrolizumab in pediatric metastatic recurrent melanoma. Anticancer Res. 2019 : Vol. 39, nr 7, s. 3945-3947. Punktacja MNiSW: 70.000, wskaźnik Impact Factor: 1.935
 • Krzysztof Czyżewski, Przemysław Gałązka, J. Frączkiewicz, M. Salamonowicz, A. Szmydki-Baran, O. Zając-Spychała, O. Gryniewicz-Kwiatkowska, Patrycja Zalas-Więcek, L. Chełmecka-Wiktorczyk, N. Irga-Jaworska, E. Bień, T. Ociepa, P. Wawryków, R. Tomaszewska, M. Płonowski, F. Pierlejewski, Z. Gamrot-Pyka, Z. Małas, A. Urbanek-Dądela, W. Stołpa, A. Zaucha-Prażmo, J. Goździk, R. Chaber, L. Gil, Jan Styczyński: Epidemiology and outcome of invasive fungal disease in children after hematopoietic cell transplantation or treated for malignancy : impact of national programme of antifungal prophylaxis. Mycoses 2019 : Vol. 62, nr 11, s. 990-998. [Trzech równorzędnych pierwszych autorów] Punktacja MNiSW: 100.000, wskaźnik Impact Factor: 3.065
 • Krzysztof Czyżewski, Przemysław Gałązka, Patrycja Zalas-Więcek, O. Gryniewicz-Kwiatkowska, A. Gietka, K. Semczuk, L. Chełmecka-Wiktorczyk, I. Żak, M. Salamonowicz, J. Frączkiewicz, O. Zając-Spychała, E. Bień, M. Płonowski, P. Wawryków, F. Pierlejewski, Z. Gamrot, Z. Małas, W. Stolpa, J. Musiał, Jan Styczyński: Infectious complications in children with malignant bone tumors : a multicenter nationwide study. Infect. Drug Resist. 2019 : Vol. 12, s. 1471-1480. Punktacja MNiSW: 100.000, wskaźnik Impact Factor: 3.000

Rok 2018

Rok: 2017

Rok 2016

WAŻNIEJSZE DONIESIENIA ZJAZDOWE

rok 2019

 • Kacper Kroczek, Marika Reszczyńska, Krzysztof Dymek, Robert Bułtowicz, Przemysław Ratajczak, Przemysław Gałązka. Zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej w nawrotach klatki piersiowej lejkowatej po pierwotnej rekonstrukcji metodą Ravitcha: doświadczenia własne i aktualne trendy. Standardy Med. Probl.Chir.Dziec. 2019, t.9, nr 2. s.164
 • Alicja Rymaszewska, Adam Wilczyński, Natalia Masur, Mariusz Mielniczuk, Marcin Kowalski, Przemysław Gałązka. Noworodek z obustronną wrodzoną przepukliną Morganiego ze współistniejącą przepukliną wewnątrzosierdziową: wyzwania i trudności terapeutyczne. Standardy Med. Probl.Chir.Dziec. 2019, t9., nr 2, s170-171
 • Weronika Bereźnicka, Sylwia Kołtan, Natalia Masur, Elżbieta Grześk, Irena Daniluk-Matraś, Przemysław Gałązka. Gruźlica i inne mykobakteriozy w praktyce chirurga dziecięcego. Standardy Med. Probl.Chir.Dziec. 2019, t.9, nr 2, s.153-154
 • Leczenie chirurgiczne dzieci i młodzieży z OZT. Surgical treatment of children and adolescents with acute pancreatitis. Paulina Szymańska, Weronika Bereźnicka, Alicja Rymaszewska, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś
 • XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych,  22-24 maja 2019r, Wrocław

rok 2018

rok 2017

rok 2016