Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży wchodzi w skład Katedry Pediatrii Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK. 

W oddziale prowadzone są zajęcia dla studentów V i VI roku kierunku lekarskiego oraz dla studentów English Division. Dodatkowo zajęcia z chirurgii dziecięcej odbywają studenci uczestniczący w programie Erasmus.

Przy oddziale funkcjonuje Studenckie Koło Naukowego Chirurgii Dziecięcej (opiekun: lek. med. Kacper Kroczek) gdzie studenci mają możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej leczenia chirurgicznego pacjentów pediatrycznych. Koło zajmuje corocznie wysokie pozycje w rankingach Studenckiego Towarzystwa Naukowego CM UMK a członkowie zdobyli liczne nagrody na konferencjach dla studentów i młodych naukowców.