Chirurgia noworodka

– wodogłowie wrodzone,
– przepuklina oponowo-rdzeniowa, przepuklina mózgowa
– zarośnięcie przełyku (zabiegi wykonywane głównie metodą torakoskopową, również małoinwazyjne leczenie postaci długoodcinkowej atrezji),
– zarośnięcie jelita,
– zarośnięcie odbytu i odbytnicy (zabiegi z dostępu ASARP i PSARP) z użyciem miostymulacji
– niedrożność smółkowa
– choroba Hirschsprunga (TEPT, LA-TEPT, zabiegi etapowe)
– wrodzona przepuklina przeponowa
– wytrzewienie wrodzone, przepuklina pępowinowa
– wrodzone wady układu moczowego (zastawki cewki tylnej, wytworzenie nefrostomii, nefrektomie)
– wady płuc (w tym leczenie torakoskopowe)
– pylorostenoza
– guzy krzyżowo-ogonowe
– urazy okołoporodowe

Neurochirurgia

– wodogłowie wrodzone
– wrodzone wady rozwojowe mózgowia
– przepuklina oponowo-rdzeniowa

Urologia dziecięca

– wnętrostwo
– stulejka
– spodziectwo i inne wrodzone wady prącia
– cystoskopie, resektoskopie w zastawkach cewki tylnej
– ureterocele – refluks pęcherzowo-moczowodowy
– wodonercze wrodzone
– zespół „ostrej moszny” (skręt jądra, skręt przyczepka jądra, ostry wodniak jądra)
– uchyłki pęcherza moczowego
– żylaki powrózka nasiennego

Chirurgia onkologiczna

– klasyczne i małoinwazyjne operacje radykalne guzów litych, germinalnych
– implantacja długoterminowych cewników centralnych
– nowotwory tkanek miękkich
– diagnostyka onkologiczna z wykorzystaniem metod małoinwazyjnych (laparoskopowe/torakoskopowe biopsje guzów, torakoskopowa metastazektomia, limfadenektomia laparoskopowa)
– nowotwory skóry

Chirurgia naczyniowa

– diagnostyka i leczenie zachowawcze oraz operacyjne wrodzonych anomalii naczyniowych
– pilne i planowe zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej dziecięcej przy współpracy z Kliniką Chirurgii Naczyniowej i Angiologii – ośrodkiem referencyjny dla regionu

Chirurgia plastyczna

– wyrośla przeduszne, przetoki i zatoki
– znamiona barwnikowe, znamiona olbrzymie
– wady kończyn
– palce dodatkowe, palcozrost

Torakochirurgia

– torakoskopowe leczenie odmy samoistnej
– segmentektomie i lobektomie torakoskopowe (sekwestracje płucne, rozedma płucna)
– ropniaki opłucnej
– zwężenia przełyku
– szeroki zakres diagnostyki i leczenia wrodzonych wad klatki piersiowej (klatka lejkowata, klatka kurza)

Chirurgia urazowa

– urazy głowy i ośrodkowego układu nerwowego (przy współpracy z Kliniką Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej)
– urazy kręgosłupa
– uraz klatki piersiowej i jamy brzusznej
– urazy kończyn (przy współpracy z Oddziałem Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu)
– urazy wielonarządowe – ośrodek referencyjny dla regionu