Prawa pacjenta wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności z ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (poniżej do pobrania).  Zbiór praw pacjenta jest umieszczony także w ogólnodostępnym i widocznym miejscu, np. na tablicy informacyjnej w poszczególnych klinikach/oddziałach oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Informacje dotyczące Praw Pacjenta

Informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej

Poradnik NFZ – Zrozumieć Prawa Pacjenta

W Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy działa:

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
mgr Anna Smolińska

Gabinet Pełnomocnika
Lokalizacja: Budynek E, parter, pokój nr 5 (wejście na wprost dyrekcji Szpitala)
E-mail: a.smolinska@jurasza.pl
Telefon: 52/ 585 41 55

Pełnomocnik przyjmuje osoby zainteresowane we wtorki i czwartki od godz. 14:00 do 15:00

Prawa pacjenta lista
Obowiązki pacjenta lista

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Sebastian Sobierajski

przyjmuje w godz. 7:15 – 15:15
1 luty, 7 marca, 4 kwietnia, 2 maja, 6 czerwca, 4 lipca, 1 sierpnia, 5 września, 10 października, 7 listopada i 5 grudnia 2024 r. w budynku administracyjnym szpitala lub na oddziale.
W pozostałe dni pracujące tygodnia jest dostępny pod następującym numerem telefonu/adresem mailowym:e-mail: s.sobierajski@rpp.gov.pl
tel.: 664 014 587

RODO_ Klauzula Rzecznika Praw Pacjenta Psychiatrycznego