Klinika Nefrologii po raz kolejny wsparła akcję „Szlachetna Paczka” - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Pracownicy Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych od trzech lat uczestniczą w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Jej ideą jest przekazywanie potrzebującym bezpośredniej pomocy, która świadczona w sposób sensowny, skuteczny i konkretny ma pomóc ubogim i często zagubionym rodzinom wygrać z biedą. Inicjatorem udziału Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych w akcji były Panie Pielęgniarki. Co roku dwie wytypowane z kliniki osoby, razem z wolontariuszem z Fundacji Wiosna zawożą paczki do wcześniej wybranej rodziny.