Kierownik
dr hab. n. med. Przemysław Gałązka, prof. UMK

1,5%

Sekretariat
tel./fax 52/ 585 40 15
e-mail: kikchirdz@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Olkiewicz

Kontakt w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

Klinika Chirurgii Dziecięcej prowadzi pełen zakres diagnostyki i leczenia chirurgicznego (poza kardiochirurgią i transplantologią) u pacjentów w wieku rozwojowym (od urodzenia do 18 roku życia). Pełni całodobowy tzw. „ostry” dyżur chirurgiczny i spełnia wymagania ośrodka o najwyższej referencyjności w regionie. W województwie kujawsko-pomorskim jednostka pełni rolę centrum leczenia urazów u dzieci. Klinika jest akredytowana do prowadzenia specjalizacji z chirurgii dziecięcej i staży kierunkowych z chirurgii dziecięcej dla innych specjalizacji. Jakość świadczonych usług w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza potwierdzono Certyfikatem Akredytacyjnym dla lecznictwa szpitalnego oraz certyfikatami ISO 9001:2008 Zarządzanie Jakością, PN-N 18001:2004 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz ISO 14001:2004 Zarządzanie Środowiskowe.

Leczenie małoinwazyjne

Od wielu lat, jednym z głównych celów w pracy klinicznej jest rozwój małoinwazyjnych metod leczenia operacyjnego. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem umożliwiającym wykonywanie wysokospecjalistycznych operacji m.in. u noworodków i niemowląt oraz zabiegi z wykorzystaniem obrazowania 3D. Zespół lekarski regularnie podnosi swoje kwalifikacje z zakresu chirurgii małoinwazyjnej na ogólnopolskich i międzynarodowych sympozjach i kursach. Od 2015 r. w klinice wdrożono program leczenia klatki piersiowej lejkowatej z wykorzystaniem małoinwazyjnej metody MIRPE. Pacjenci zarówno w okresie przed- i pooperacyjnym są pod opieką wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów.

https://pomorska.pl/to-pierwszy-taki-zabieg-w-regionie-w-bydgoskim-juraszu-zoperowali-pluco-13miesiecznemu-dziecku/ar/6424216

Chirurgia noworodków i niemowląt

Jednym z głównych elementów profilu działalności oddziału jest chirurgia noworodka. Zakres przeprowadzanych zabiegów obejmuje szeroki profil wad wrodzonych, miedzy innymi: wrodzone zarośnięcie przełyku (przypadki typowego i długoodcinkowego zarośnięcia od 2013 roku operowane są metodą torakoskopową), atrezja dwunastnicy i jelit, wady powłok jamy brzusznej, wrodzone zmiany torbielowate jamy brzusznej, zarośnięcie odbytu i inne. Prowadzimy również diagnostykę i leczenie operacyjne wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego: m.in. wodogłowia, przepukliny oponowo-rdzeniowej. Dzięki współpracy z ośrodkami neonatologicznymi, w oddziale odbywają się konsultacje prenatalne podczas których rodzice oczekujący dziecka z wadą wrodzoną mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz poznać potencjalne scenariusze postępowania w zależności od postaci wady.

Leczenie operacyjne noworodków odbywa się dzięki współpracy z doświadczonym zespołem anestezjologów dziecięcych oraz możliwości leczenia pacjentów w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.

Chirurgia onkologiczna

Ścisła współpraca z Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii, jednym z wiodących ośrodków onkologii dziecięcej, pozwoliła na uzyskanie odpowiedniego doświadczenia w zakresie chirurgicznego leczenia nowotworów u dzieci i młodzieży (nie prowadzimy leczenia jedynie nowotworów kości i ośrodkowego układu nerwowego). Już na etapie diagnostyki onkologicznej szeroko wykorzystywane są małoinwazyjne metody chirurgiczne celem pobrania materiału i uzyskania rozpoznania (np. laparoskopowe/ torakoskopowe biopsje guzów, biopsje guzów pod kontrolą USG z wykorzystaniem fuzji obrazów MRI/ CT). Dzieci rozpoczynające leczenie onkologiczne mają implantowane operacyjnie cewniki centralne typu Broviac lub vascuport, w razie potrzeby implantowane są cewniki naczyniowe wykorzystywane do transplantacji szpiku kostnego.

W klinice przeprowadzane są także zabiegi operacyjne radykalnego usunięcia nowotworów litych (jama brzuszna, klatka piersiowa, nowotwory głowy i szyi, nowotwory w lokalizacji kończynowej). Dysponujemy pełnym wyposażeniem do resekcji nowotworów litych (m.in. nóż ultradźwiękowy), wybrane zabiegi celem podniesienia bezpieczeństwa pacjenta wykonywane są z użyciem neuromonitoringu.

Chirurgia gastroenterologiczna

W klinice przeprowadzane są operacje w chorobach zapalnych jelit, wrodzonych wadach przewodu pokarmowego, zespole krótkiego jelita, leczony jest refluks żołądkowo-przełykowy i powikłania czynnościowych zaburzeń pracy jelit (współpraca z Kliniką Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii). Standardem jest odpowiednie leczenie żywieniowe hospitalizowanych pacjentów przy współpracy z Zespołem Żywieniowym (z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii). Prowadzimy pełną diagnostykę (również z wykonywaniem badań manometrycznych w Pracowni Badań Czynnościowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego) i leczenie operacyjne u pacjentów z wrodzoną aganglionozą jelit t.j. chorobą Hirschsprunga, często z wykorzystaniem jednoetapowych zabiegów radykalnych metodą TEPT. W razie potrzeby pacjenci mają całodobowy dostęp do diagnostyki endoskopowej także u niemowląt i noworodków (w Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego) oraz specjalistycznych zabiegów endoskopowych tj. ECPW, stentowanie, protezowanie dróg żółciowych (w Zakładzie Endoskopii Gastroenterologicznej z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Transplantacyjnej).