ghg

Kierownik Oddziału
dr n. med. Przemysław Jasiewicz

Sekretariat
Natalia Barwik, Alicja Musiał
tel./fax: 52 585 46 05
e-mail: kardioanestezjologia@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Grażyna Węclewska

Kontakt do oddziału w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Oddziale

Oddział posiada 9 stanowisk intensywnej terapii. Znieczulenia prowadzone są na 3 salach operacyjnych.

Zakres świadczeń

Podstawową działalnością oddziału jest przygotowanie i znieczulanie pacjentów do zabiegów kardiochirurgicznych oraz intensywna terapia pooperacyjna i w stanach zagrożenia życia w tej grupie chorych. Intensywna terapia okołooperacyjna prowadzona jest na dziewięciu stanowiskach z zastosowaniem nowoczesnych metod monitorowania, leczenia farmakologicznego i technik pozafarmakologicznych wspomagania funkcji serca i innych narządów. Prowadzenie okołooperacyjne obejmuje chorych, u których wykonywane są następujące procedury chirurgiczne:

  1. Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej.
  2. Operacje nabytych wad zastawek serca.
  3. Chirurgiczne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
  4. Chirurgiczne leczenia tętniaków aorty wstępującej i łuku aorty.
  5. Wady wrodzone serca u dorosłych.

 

Corocznie w oddziale jest leczonych około 900 chorych. Rosnący odsetek pacjentów, to chorzy wymagający długotrwałego, złożonego leczenia. Anestezja do procedur kardiochirurgicznych obejmuje znieczulenia do ok. 1100 zabiegów rocznie. Rośnie liczba znieczuleń do procedur małoinwazyjnych i zabiegów wykonywanych z dojścia śródnaczyniowego oraz zabiegów o profilu kardiologii inwazyjnej.