ghg

Lekarz Kierujący
dr n. med. Przemysław Jasiewicz

Sekretariat
tel./fax 52/585 47 50
tel./fax 52/585 40 22
e-mail:kikanest@cm.umk.pl

p.o. Pielęgniarz Oddziałowy
Artur Żurak

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Klinice

W Klinice aktualnie znajduję się 18 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych w pełni do prowadzenia procesu leczniczego u chorych w stanie krytycznie ciężkim w przebiegu niewydolności wielonarządowej. Klinika dysponuje wszystkimi dostępnymi technikami monitorowania inwazyjnego, małoinwazyjnego i nieinwazyjnego dynamiki układu krążenia wraz z technikami obrazowymi w tym technologiami pozwalającymi ocenić anatomiczne położenie dużych naczyń, splotów nerwowych oraz pni nerwowych. W Klinice prowadzi się na 8 stanowiskach ciągłą terapię nerkozastępczą w różnych jej konfiguracjach wraz z terapią hybrydową oraz 1 stanowisko do wdrażania metody pozaustrojowego podtrzymywania funkcji wątroby (system MARS). Świadczenia udzielne w trybie 24 –godzinnym dla całego rejonu Kujawsko-Pomorskiego powodują że obłożenie 18 stanowisk stanowi 100% w przeciągu roku. Chorzy Kliniki rekrutują się z zewnątrz szpitala, wewnątrz szpitala oraz z Kliniki Medycyny Ratunkowej. Klinika prowadzi Poradnie Anestezjologiczną i Poradnię Leczenia Bólu oraz Zespół ds. Żywienia Pozajelitowego, którego działaniem objęty jest cały szpital jak również tzw. system żywienia domowego oparty o powołaną w tym celu poradnię. Lekarze specjaliści i lekarze rezydenci znajdują się w stanie pełnej gotowości do udzielania świadczeń ratujących życie na terenie całego szpitala w tym prowadzenia czynności resuscytacyjnych. W obszarze anestezjologii Klinika realizuje wszystkie znieczulenia we wszystkich zakresach do wszystkich zabiegów operacyjnych i diagnostycznych w takich dziedzinach jak; chirurgia naczyniowa, chirurgia brzuszna, neurochirurgia, chirurgia plastyczna, otolaryngologia, urologia, chirurgia endoskopowa, ortopedia i traumatologia, okulistyczna, chirurgia endowaskularna oraz neuroradiologia interwencyjna, jak również znieczulenia do zabiegów diagnostycznych w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, znieczulenia do diagnostyki obrazowej TK, NMR, scyntygrafii, elektrowstrząsów itd. W Klinice pracuje 50 specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i lekarzy rezydentów, 99 pielęgniarek. Liczba etatu sekretarek – 2,5.