002

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

Sekretariat
Hanna Malikowska
tel. 52/ 585 40 40
e-mail: sekretariat.chirnacz@jurasza.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Mariola Wandowska

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Klinice

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii zajmuje się nowoczesnym leczeniem chorób naczyń. Poza tradycyjnymi metodami operacyjnymi Klinika oferuje szeroki zakres minimalnie inwazyjnych zabiegów wewnątrznaczyniowych.

Zakres leczenia chorób naczyń

 • tętnice szyjne: klasyczne udrożnienie; stentowanie (CAS);
 • tętniaki aorty brzusznej: implantacja stentgraftów (EVAR); klasyczne zabiegi otwarte;
 • niedokrwienie kończyn dolnych: pomostowanie tętnic obwodowych przy użyciu protez i pomostów z żył własnych; angioplastyka i stentowanie tętnic obwodowych;
 • tętniaki aorty piersiowej: implantacja stentgraftów;
 • rozwarstwienia aorty: implantacja stentgraftów;
 • zwężenia gałęzi łuku aorty: angioplastyka / stentowanie;
 • zwężenia tętnic trzewnych: angioplastyka / stentowanie;
 • choroby układu żylnego: operacyjne leczenie ciężkich postaci niewydolności żylnej (niegojące się owrzodzenia żylne);
 • procedury angiologiczne: angioplastyka i stentowanie tętnic obwodowych; leczenie zakrzepicy żył głębokich; ciężkie postacie niewydolności żylnej i obrzęku chłonnego; diagnostyka w chorobach naczyń; przygotowanie do zabiegu chorych z licznymi obciążeniami; niegnijące się rany o podłożu naczyniowym; stopa cukrzycowa;

 

Zainteresowania naukowe

 • Skryning w tętniakach aorty brzusznej;
 • Patofizjologia miażdżycy – badania nad strukturą blaszki miażdżycowej;
 • Endowskularne leczenie tętniaków aorty brzusznej;
 • Patofizjologia przewlekłej niewydolności żylnej;
 • Leczenia ran, owrzodzeń zylnych goleni, stopy cukrzycowej;