Szukaj

docslupski200

Kierownik Kliniki
dr hab. Maciej Słupski

Sekretariat
mgr Małgorzata Kosmal
tel. 52/585 47 30
fax 52/ 585 40 16
e-mail: klinchir@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Teresa Sojka
tel. 52/ 585 47 42

O klinice

Leczymy pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zabiegi przeprowadza doświadczony zespół chirurgów, od wielu lat wykonujący wysokospecjalistyczne zabiegi z zakresu chirurgii jamy brzusznej, tarczycy, powłoki brzucha. Kontynuujemy kilkudziesięcioletnie tradycje leczenia chirurgicznego w Bydgoszczy. W Klinice przeprowadzana jest największa ilość zabiegów laparoskopowych i małoinwazyjnych spośród istniejących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jednostek leczniczych, co gwarantuje niezbędne doświadczenie chirurgów. Dysponujemy sprzętem chirurgicznym najwyższej klasy służącym naszym pacjentom. Gwarantujemy odpowiednią opiekę pooperacyjną zarówno w okresie bezpośrednio po zabiegu, jak i w późniejszym okresie. Kadra Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 podlega obowiązkowemu doskonaleniu umiejętności leczniczych co gwarantuje przeprowadzanie leczenia najnowocześniejszymi technikami.

Schemat postępowanie z pacjentem kierowanym do kliniki celem leczenia:

1. Jak dostać się do Kliniki?
• Trzeba mieć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.
• Z tym skierowaniem zgłoś się do Kliniki: I piętro budynku głównego szpitala – gabinet nr 1049 codziennie w godz.: 8:00-8:15. Tu załatwicie Państwo pozostałe formalności.
• Ze skierowaniem na zabieg tarczycy należy zgłaszać się osobiście w poniedziałki do Kliniki na I piętro budynku głównego szpitala – gabinet nr 1057 w godz.: 8:00-11:00.
• Do szpitala należy zabrać dokument potwierdzający ubezpieczenie, całą posiadaną dokumentację lekarską oraz wyniki dotychczasowych badań.
• W czasie pierwszej wizyty zostanie ustalony termin operacji. Tego dnia nie zostajemy w szpitalu. Zgłaszamy się ponownie w wyznaczonym dniu przyjęcia o godzinie 8.00 do sekretariatu Kliniki (gabinet 1049).

Dlaczego prosimy o osobiste przybycie chorych przy wyznaczaniu terminu leczenia?
Kwalifikujemy do leczenia chorych po ich zbadaniu, co umożliwia w czasie pierwszej wizyty wyjaśnienie rodzaju planowanego leczenia, zabiegu, rehabilitacji po leczeniu oraz określenie orientacyjne czasu planowanego pobytu w klinice!!! Wówczas odpowiadamy też na wszystkie pytania, a chory ma możliwość porozmawiania z operatorem na temat planowanej operacji

2. Okres leczenia w szpitalu
• Po potwierdzeniu przez Kierownika Kliniki przyjęcia do szpitala udajemy się do rejestracji szpitalnej gdzie zostanie założona Historia Choroby. Następnie należy zgłosić się na wyznaczony oddział do lady pielęgniarskiej.
• W godzinach 8.00-10.00 otrzymamy łóżko na sali chorych i zostanie nam przydzielony lekarz prowadzący oraz będą wykonane badania niezbędne do leczenia operacyjnego
• Operacja z reguły wykonywana jest następnego dnia po przyjęciu
• Po operacji jedną dobę spędzimy na sali nadzoru pooperacyjnego (POP), potem wrócimy na swoją salę chorych

3. Wypis ze szpitala
• W dniu wypisu ze szpitala otrzymamy kartę informacyjną z wykonanego leczenia (tzw. „wypis”), niezbędne recepty i skierowanie do Poradni
• Jeżeli potrzebne nam zwolnienie z pracy ZUS-ZLA należy o tym wcześniej poinformować sekretarkę i lekarza prowadzącego
• Szwy skórne usuwane są w Poradni Chirurgicznej, do której należy zarejestrować się w dniu wypisu
• Transport do domu karetką jest możliwy jedynie w przypadku chorych niezdolnych do korzystania z transportu publicznego
Zabiegi przeprowadzane są w salach operacyjnych zlokalizowanych w szpitalnym Bloku Operacyjnym (wyposażonych w odpowiedni sprzęt służący do przeprowadzania wymienionych poniżej rodzajów operacji. Po operacji pacjent trafia na salę intensywnego nadzoru pooperacyjnego (dla chorych tego wymagających – bez względu na rodzaj przeprowadzanej operacji do 24 godzin po zabiegu, z możliwością natychmiastowej konsultacji anestezjologicznej i chirurgicznej).

W Klinice wykonuje się operacyjne leczenie w zakresie:
1. Onkologii:
• Nowotwory wątroby -ośrodek referencyjny, pełen zakres chirurgii wątroby-operacje dwuetapowe, embolizacja żyły wrotnej, operacje z wyłączeniem naczyniowym wątroby, jednoczasowe resekcje guzów jelita grubego i przerzutów do wątroby, chemioembolizacja guzów wątroby przy współpracy z Zakładem Radiologii, współpraca z Centrum Onkologii – leczenie skojarzone.
• Nowotwory trzustki, dróg żółciowych- ośrodek referencyjny
• Nowotwory żołądka
• Nowotwory jelita grubego
• We współpracy z Zakładem Endoskopii Gastroenterologicznej – zakładamy protezy utrzymujące drożność przełyku i jelita grubego w przypadku guzów zwężających światło przewodu pokarmowego
• Nowotwory tarczycy i przytarczyc
• Nowotwory nadnerczy
• Guzy, w tym przerzuty nowotworowe z nieznanego ogniska pierwotnego

2. Chirurgii ogólnej i chirurgii powłok brzucha
• Zabiegi naprawcze dróg żółciowych zwłaszcza po uszkodzeniu jatrogennym- ośrodek referencyjny
• Przepukliny pachwinowe, udowe, mosznowe
• Przepukliny pooperacyjne
• Przepukliny nawrotowe i przepukliny brzuszne – jesteśmy jednym z wiodących ośrodków w Polsce, w którym operowani są Pacjenci z użyciem wewnątrzbrzusznych materiałów syntetycznych; u chorych z przepuklinami wykonujemy z powodzeniem operacje laparoskopowe, co znacznie skraca konieczność pobytu w szpitalu
• Kamica pęcherzyka żółciowego – cholecystektomia laparoskopowa to standardowa procedura jaką wykonujemy

3. Chirurgii dostępu naczyniowego do dializ
Prawie trzydzieści lat temu, gdy powstawała Klinika Chirurgii, w Bydgoszczy rozpoczęto wykonywanie przewlekłych hemodializ we właśnie powstałej Stacji Dializ. Na podstawie kilkudziesięciu lat doświadczeń pozwalamy sobie przedstawić następujące wnioski:
• pierwotne przetoki z wyboru jest zespolenie tętnicy promieniowej z żyłą odpromieniową sposobem teleskopowym na przedramieniu niedominującej kończyny
• taktyka wykonywania dostępów do hemodializy polega na właściwym wykorzystaniu materiału własnopochodnego i stosowaniu protez naczyniowych do przetok wtórnych
• właściwa współpraca ze Stacją Dializ jest podstawowym warunkiem długowieczności przetok

4. Zabiegi w trybie pilnym
• Laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego
• Laparoskopowe zaopatrzenie perforacji przewodu pokarmowego
• Laparoskopia diagnostyczna, pourazowa
• Laparotomia zwiadowcza, pourazowa
• Operacje niedrożności przewodu pokarmowego, wyłonienie stomii, resekcje jelit