docslupski200

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Maciej Słupski

Sekretariat
mgr Małgorzata Kosmal
tel. 52/585 47 30  (od pn. do pt. w godz. 7.00-14.00)
fax 52/ 585 40 16
e-mail: klinchir@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Teresa Sojka

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 14.30 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O klinice

Leczymy pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zabiegi przeprowadza doświadczony zespół chirurgów, od wielu lat wykonujący wysokospecjalistyczne zabiegi z zakresu chirurgii jamy brzusznej, tarczycy, powłoki brzucha. Kontynuujemy kilkudziesięcioletnie tradycje leczenia chirurgicznego w Bydgoszczy. W Klinice przeprowadzana jest największa ilość zabiegów laparoskopowych i małoinwazyjnych spośród istniejących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jednostek leczniczych, co gwarantuje niezbędne doświadczenie chirurgów. Dysponujemy sprzętem chirurgicznym najwyższej klasy służącym naszym pacjentom. Gwarantujemy odpowiednią opiekę pooperacyjną zarówno w okresie bezpośrednio po zabiegu, jak i w późniejszym okresie. Kadra Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 podlega obowiązkowemu doskonaleniu umiejętności leczniczych co gwarantuje przeprowadzanie leczenia najnowocześniejszymi technikami.

Different flat human organs set with brain heart lungs stomach bowels kidneys isolated on white background vector illustration

Schemat postępowanie z pacjentem kierowanym do kliniki celem leczenia:

 1. Jak dostać się do Kliniki?
 • Należy posiadać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.
 • Ze skierowaniem zgłosić się do sekretariatu Kliniki osobiście na  I-sze  piętro budynku głównego szpitala – gabinet nr 1049 lub telefonicznie celem rejestracji na konsultacje i/lub kwalifikacje do operacji tel. 52 585 4730
 • konsultacje odbywają się tylko w czwartki (poza dniami świątecznymi),  o godz. 8.00 -po uprzedniej rejestracji jak wyżej
 • Pacjenci onkologiczni proszeni są o posiadanie kserokopii dokumentacji medycznej oraz płyt z  badaniami obrazowymi tj. CT, RM, PET. Dokumentacja jest niezbędna celem kwalifikacji do zabiegu (dokumenty proszę umieścić w jednym opakowaniu np. tekturowej podpisanej teczce wraz z nr telefonu ).
 • O podjętej przez lekarza decyzji i propozycji leczenia pacjent dowie się podczas konsultacji lub zostanie powiadomiony w późniejszym terminie, tuż po ustaleniu zaawansowania choroby i możliwości leczenia.
 • W wyznaczonym terminie zabiegu należy stawić się ze skierowaniem do Szpitala na oddział (w nazwie przynajmniej) – Chirurgii Ogólnej ( I piętro)
  • w dni robocze – o godz. 7:30 w sekretariacie Kliniki (p. 1049)
  • w soboty, niedzielę lub święto – ok. godz. 10:00 na oddziale (u lekarza dyżurnego).
 • Proszę zabrać kserokopię dokumentacji medycznej z innych jednostek i oryginały do wglądu
 • W terminie około dwóch tygodni przed wyznaczoną datą zabiegu należy odbyć konsultację anestezjologiczną. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja – w rejestracji Poradni Przyklinicznych (osobiście lub tel. 52 585 40 53 do godz. 14.30. Wywiad odbędzie się w wyznaczonym dniu, na III piętrze – pok. 334, w budynku poradni). KONIECZNIE proszę zabrać ze sobą dokumentację medyczną.
 • W przypadku rezygnacji proszę o informację osobiście lub tel. pod nr 52/585 47 30 w godz. 7.00-14.35
 • Pacjenci z przepukliną brzuszną proszeni są o zabranie ze sobą (w dniu przyjęcia do szpitala) pasa brzusznego w odpowiednim rozmiarze.

2. Okres leczenia w szpitalu

 • Po potwierdzeniu przez Kierownika Kliniki przyjęcia do szpitala udajemy się do rejestracji szpitalnej gdzie zostanie założona Historia Choroby. Następnie należy zgłosić się na wyznaczony oddział do lady pielęgniarskiej.
 • W godzinach 8.00-10.00 otrzymamy łóżko na sali chorych i zostanie nam przydzielony lekarz prowadzący oraz będą wykonane badania niezbędne do leczenia operacyjnego
 • Operacja z reguły wykonywana jest następnego dnia po przyjęciu
 • Po operacji jedną dobę spędzimy na sali nadzoru pooperacyjnego (POP), potem wrócimy na swoją salę chorych

3. Wypis ze szpitala

 • W dniu wypisu ze szpitala otrzymamy kartę informacyjną z wykonanego leczenia (tzw. „wypis”), niezbędne recepty i skierowanie do Poradni
 • Jeżeli potrzebne nam zwolnienie z pracy ZUS-ZLA należy o tym wcześniej poinformować sekretarkę i lekarza prowadzącego
 • Szwy skórne usuwane są w Poradni Chirurgicznej, do której należy zarejestrować się w dniu wypisu
 • Transport do domu karetką jest możliwy jedynie w przypadku chorych niezdolnych do korzystania z transportu publicznego

Zabiegi przeprowadzane są w salach operacyjnych zlokalizowanych w szpitalnym Bloku Operacyjnym (wyposażonych w odpowiedni sprzęt służący do przeprowadzania wymienionych poniżej rodzajów operacji. Po operacji pacjent trafia na salę intensywnego nadzoru pooperacyjnego (dla chorych tego wymagających – bez względu na rodzaj przeprowadzanej operacji do 24 godzin po zabiegu, z możliwością natychmiastowej konsultacji anestezjologicznej i chirurgicznej).

W Klinice wykonuje się operacyjne leczenie w zakresie:

Onkologii:

 • Nowotwory wątroby -ośrodek referencyjny, pełen zakres chirurgii wątroby-operacje dwuetapowe, embolizacja żyły wrotnej, operacje z wyłączeniem naczyniowym wątroby, jednoczasowe resekcje guzów jelita grubego i przerzutów do wątroby, chemioembolizacja guzów wątroby przy współpracy z Zakładem Radiologii, współpraca z Centrum Onkologii – leczenie skojarzone.
 • Nowotwory trzustki, dróg żółciowych- ośrodek referencyjny
 • Nowotwory żołądka
 • Nowotwory jelita grubego
 • We współpracy z Zakładem Endoskopii Gastroenterologicznej – zakładamy protezy utrzymujące drożność przełyku i jelita grubego w przypadku guzów zwężających światło przewodu pokarmowego
 • Nowotwory nadnerczy
 • Guzy, w tym przerzuty nowotworowe z nieznanego ogniska pierwotnego

Chirurgii ogólnej i chirurgii powłok brzucha

 • Zabiegi naprawcze dróg żółciowych zwłaszcza po uszkodzeniu jatrogennym- ośrodek referencyjny
 • Przepukliny pachwinowe, udowe, mosznowe
 • Przepukliny pooperacyjne
 • Przepukliny nawrotowe i przepukliny brzuszne – jesteśmy jednym z wiodących ośrodków w Polsce, w którym operowani są Pacjenci z użyciem wewnątrzbrzusznych materiałów syntetycznych; u chorych z przepuklinami wykonujemy z powodzeniem operacje laparoskopowe, co znacznie skraca konieczność pobytu w szpitalu
 • Kamica pęcherzyka żółciowego – cholecystektomia laparoskopowa to standardowa procedura jaką wykonujemy.

Zabiegi w trybie pilnym

 • Laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego
 • Laparoskopowe zaopatrzenie perforacji przewodu pokarmowego
 • Laparoskopia diagnostyczna, pourazowa
 • Laparotomia zwiadowcza, pourazowa
 • Operacje niedrożności przewodu pokarmowego, wyłonienie stomii, resekcje jelit