Bartłomiej Kałużny

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny

Sekretariat
tel. 52/ 585 45 20
fax 52/ 585 40 33
e-mail: kikchoczu@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Iwona Toda

Sekretariat ds. Ruchu Chorych
tel. 52/ 585 44 27

Ambulatorium okulistyczne
tel. 52/ 585-42-33

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Klinice

Badania nad chorobami siatkówki
• ocena zmian siatkówkowych w badaniu OCT i angiografii fluoresceinowej u chorych z cukrzycą, otyłością, gestozą
• ocena stanu siatkówki w badaniu OCT i badaniach elektrofizjologicznych u chorych ze stwardnieniem rozsianym oraz zapaleniem nerwu wzrokowego

Badania przedniego odcinka oka
• zastosowanie optycznej tomografii koherentnej w diagnostyce chorób przedniego odcinka oka
• ocena genotoksycznego wpływu ksenbiotyków i czynników środowiskowych na występowanie zaćmy
• ocena menisku łzowego przy zastosowaniu OCT
• ocena nowoczesnych metod diagnostycznych w zespole suchego oka

Badania nad zespołem pseudoeksfoliacji
• badania morfologiczne torebki przedniej soczewki
• ocena roli układu hemostazy i immunologicznego w patogenezie schorzenia
• ocena wybranych biomerkerów choroby Alzheimera u chorych z zespołem pseudoeksfoliacji
• badania genetyczne w zespole pseudoeksfoliacji
• ocena patologii przedniego odcinka gałki ocznej u pacjentów z tym zespołem

Badania nad zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem AMD
• diagnostyka i leczenie chorób plamki (AMD)
• ocena przebiegu hemostazy i angiogenezy w AMD

Badania nad jaskrą
• metody obrazowania zmian tarczy n. II i siatkówki w jaskrze
• zabiegi łączone w leczeniu jaskry

Wykaz badań naukowych
• Diagnostyka i leczenie chorób plamki
• Zaburzenia hemostazy w wybranych chorobach oka
• Badania morfologiczne torebki przedniej soczewki oraz badania oceniające wybrane parametryukładów: hemostazy i immunologicznego w zespole rzekomego złuszczania
• Grant: MNiSzW (N402084435): Zastosowanie optycznej tomografii OCT z użyciem strojonego światła w diagnostyce przedniego odcinka gałki ocznej

Badania własne
• Stan siatkówki w badaniu SOCT u chorych po przebytym pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego i rozpoznanym stwardnieniem rozsianym.
• Wpływ przebytej gestory na stan siatkówki i przepływ w tętnicach ocznych.
• Ocena zmian morfologicznych siatkówki i naczyniówki oraz układu krążenia dotyczącego tych struktur u osób z otyłością.
• Genotoksyczny wpływ ksenobiotyków i selekcja środowiskowa a polimorfizm układu GSTM1/GSTT1
• Ocena menisku łzowego przy zastosowaniu optycznej tomografii koherentnej przedniego odcinka gałki ocznej. Nowoczesne metody diagnostyczne w zespole suchego oka
• Badania porównawcze przedniego odcinka gałki ocznej za pomocą wybranych nieinwazyjnych instrumentów diagnostycznych
• Ocena wybranych parametrów biochemicznych będących biomarkerami choroby Alzheimera u chorych z zespołem pseudoeksfoliacji
• Nowe sposoby wykorzystania Spektralnej Optycznej Koherentnej Tomografii w diagnostyce chorób siatkówki
• Ocena patologii przedniego odcinka gałki ocznej u pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji i jej wpływ na fakoemulsyfikację zaćmy
• Genetyczne uwarunkowania zespołu pseudoeksfoliacji
• Wybrane parametry hemostazy i angiogenezy w starczym zwyrodnieniu plamki
• Zastosowanie optycznej tomografii koherentnej ze strojonym źródłem światła w diagnostyce chorób przedniego odcinka gałki ocznej
• Badania morfologiczne torebki przedniej soczewki oraz badania oceniające wybrane parametry układów: hemostazy i immunologicznego w zespole rzekomego złuszczania
• Ocena stanu narządu wzroku u osób z chorobą Recklinghausena