profJunik ok

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Roman Junik

Sekretariat
tel. 52/ 585 42 40
fax. 52/ 585 40 41
e-mail: kikendok@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Teresa Świątkowska

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Klinice

Klinika o profilu endokrynologicznym i diabetologicznym mieści się na II piętrze gmachu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza przy ul. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy.  Liczy 20 łóżek – w tym 3 stanowiska intensywnego nadzoru metabolicznego.

Główne kierunki działalności diagnostyczno-terapeutycznej

• Kompleksowa diagnostyka i leczenie otyłości – w ramach hospitalizacji w Klinice Endokrynologii i Diabetologii, oraz świadczonych porad ambulatoryjnych w Poradni Leczenia Otyłości, Poradni Dietetycznej. Współpraca z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej zajmującą się zabiegami bariatrycznymi
• Diagnostyka i leczenie schorzeń tarczycy – Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Poradnia Endokrynologiczna, Pracownia USG tarczycy, Pracownia Biopsji Tarczycy. Możliwość diagnostyki i terapii w Pracowni Medycyny Nuklearnej. Prowadzenie pacjentów w Poradni Leczenia Izotopami.
• Diagnostyka i leczenie orbitopatii tarczycowej przy współpracy z Zakładem Teleradioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz Kliniką Chorób Oczu i Kliniką Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego.
• Diagnostyka i leczenie pacjentów z guzami neuroendokrynnymi – prowadzenie indywidualnej terapii guzów z katalogu świadczeń chemioterapeutycznych NFZ.
• Diagnostyka schorzeń układu podwzgórzowo-przysadkowego, leczenie zaburzeń jego czynności, kwalifikacja i przygotowanie do leczenia operacyjnego.
• Diagnostyka i leczenie schorzeń przytarczyc, nadnerczy, gonad, opieka ambulatoryjna nad pacjentkami w Poradni Ginekologiczno-Endokrynologicznej.
• Diagnostyka i leczenie uwarunkowanego hormonalnie nadciśnienia tętniczego.
• Jako ośrodek referencyjny zajmujemy się leczeniem stanów zagrożenia życia związanych z zaburzeniami czynności układu endokrynnego.
• Diagnostyka i leczenie chorych z cukrzycą typu 1 i 2, jak również cukrzycą wtórną.
• Edukacja diabetologiczna i dietetyczna pacjentów i ich rodzin, możliwość wypożyczenia pomp osobistych do ciągłej podskórnej infuzji insuliny.
• CEL to otwarty i bezpłatny program edukacyjny skierowany do chorych na cukrzycę w Zespole Poradni Przyklinicznych (współpraca z Eli Lilly). Godziny otwarcia: poniedziałki, środy, piątki 15:00-19:00; infolinia: 0801 388 008; www.ccel.pl

W ramach kliniki funkcjonują Poradnie:
Endokrynologiczna, Leczenia Izotopami, Leczenia Otyłości, Ginekologiczno-Endokrynologiczna, Dietetyczna, Diabetologiczna, Stopy Cukrzycowej oraz Pracownie: Medycyny Nuklearnej, USG Tarczycy, Biopsji Tarczycy oraz Klamry Metabolicznej.

Pracownia Ultrasonograficzna
Pracownia wykonuje badania ultrasonograficzne narządów powierzchniowo leżących:
• tarczyca
• przytarczyce

Pracownia Klamry Metabolicznej
• diagnostyka insulinooporności

Wykaz badań naukowych pracowników kliniki

1. Diagnostyka, terapia i profilaktyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej.
Celem badania jest wypracowanie optymalnych standardów opieki nad chorymi na cukrzycę w oparciu o możliwości organizacyjne i aparaturowe naszego ośrodka. Badanie etiopatogenezy różnych stanów zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz znaczenia insulinooporności w ich wystąpieniu. Ocena roli nowo odkrytych białek i cytokin w rozwoju insulinooporności. Badanie kontynuowane jest od 2009 roku, planowany termin realizacji – badanie planowane jako stały temat.

2. Zaburzenia gospodarki weglowodanowej towarzyszące różnym schorzeniom.
Celem badania jest prześledzenie odmienności obrazu klinicznego, diagnostyki, przyczyn występowania oraz najnowszych metod leczenia zaburzeń gospodarki węglowodanowej w przebiegu różnych schorzeń.Badanie kontynuowane jest od 2009 roku, planowany termin realizacji – badanie planowane jako stały temat.

3. Ocena morfologii i czynności gruczołów dokrewnych.
Celem badania jest szczegółowa analiza zmian funkcji i struktury gruczołów dokrewnych w stanach nieprawidłowej ich czynności. Badanie kontynuowane jest od 2009 roku, planowany termin realizacji – badanie planowane jako stały temat.

4. Wykorzystywanie badań radioizotopowych w diagnostyce chorób układu endokrynnego.
Celem badań jest wykorzystanie, obok tradycyjnego obrazowania, nowoczesnych radioizotopów, ocena stopnia ich kumulacji w różnych tkankach i narządach,ocena skuteczności diagnostycznej, a także łączenie różnych technik wizualizacyjnych (fuzje obrazów).Badanie jest kontynuowane od 2007 roku, planowany termin realizacji 2012r.

5. Badania scyntygraficzne w neuroobrazowaniu.
Celem badań jest wskazanie, że zastosowanie ilościowych i półilościowych metod oceny przepływu mózgowego w tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT) pozwala na precyzyjną diagnostykę zaburzeń neurofizjologicznych.Badanie jest kontynuowane od 2007 r., planowany termin realizacji 2012r.

7. Diagnostyka scyntygraficzna układu kostno-stawowego.
Celem badań jest wykorzystywanie tradycyjnych, jak i nowoczesnych radioznaczników (MDP, Nanocoll, znaczniki receptorowe), w różnych stanach patologicznych w ortopedii, rehabilitacji, medycynie sportowej i reumatologii. Badanie jest kontynuowane od 2007 r., planowany termin realizacji 2012r.

8. Diagnostyka radioizotopowa układu krwionośnego i limfatycznego.
Celem badania jest wskazanie morfologii tętnic, żył i układu chłonnego w stanach chorobowych, jak również przepływów naczyniowych w różnych narządach i tkankach, przy wykorzystaniu znaczników przepływowych oraz wychwytywanych proporcjonalnie do ilości przepływającej krwi. Badanie jest kontynuowane od 2007 r., planowany termin realizacji 2012r.