Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med Kornelia Kędziora-Kornatowska

Sekretariat Kliniki
tel. 52/ 585 49 00
fax. 52/ 585 49 21
e-mail: kikgeriat@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Ilona Grzeszak

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Klinice

Klinika zajmuje się wykrywaniem schorzeń i innych problemów geriatrycznych prowadzących do niedołęstwa starczego oraz prowadzeniem promocji zdrowia i rehabilitacji geriatrycznej. Podejście geriatryczne opiera się na solidnej wiedzy internistycznej z rozszerzeniem w kierunku psychiatrii, neurologii, ortopedii i kardiologii. Zajmuje się leczeniem osób u których występują złożone problemy medyczne (wielochorobowość). Podstawowym zadaniem całościowej oceny geriatrycznej jest poprawienie stanu zdrowia oraz wydolności czynnościowej chorego, aby mógł funkcjonować we własnym środowisku. Klinika prowadzi hospitalizację od 60. roku życia. Prowadzi też kursy doskonalące dla lekarzy rodzinnych w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Lekarza Rodzinnego

Liczba łóżek – 40

Średni czas pobytu chorego w klinice – 7 dni

Klinika posiada sprzęt i urządzenia wspomagające bezpieczeństwo osób o ograniczonej sprawności, takie jak: przywoływawczy system alarmowy, windę, wózki inwalidzkie, podnośniki do kąpieli, chodziki/balkoniki. W części sal istnieje możliwość nadzoru wizyjnego.

Badania naukowe

  • Stres oksydacyjny a proces starzenia się oraz udział reaktywnych form tlenu w etiopatogenezie chorób wieku podeszłego.
  • Jakość życia pacjentów przewlekle chorych.
  • Ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów w podeszłym wieku.
  • Ocena potrzeb i problemów pielęgnacyjnych pacjentów w starszym wieku.