DSC_0043

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Wojciech Pawliszak,
prof. UMK

Sekretariat
Ewa Wawrzon, Michał Głazowski
tel./fax 52/ 585 47 00
tel./fax 52/ 585 40 26
e-mail: kikkarch@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Katarzyna Zaborowska

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Klinice

Klinika prowadzi całodobowy dyżur kardiochirurgiczny dla województwa kujawsko-pomorskiego.

 • 27.06.1996 r. – powołanie Katedry i Kliniki Kardiochirurgii uchwałą Senatu Akademii Medycznej na wniosek Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab. med. Jana Domaniewskiego
 • 04.11.1998 r. – pierwsza operacja serca – wszczepienie protezy zastawki aortalnej (AVR), wykonana przez prof. dr hab. med. M. Śliwińskiego
 • czerwiec 2002 r. – tysięczna operacja serca w Klinice
 • od 2003 r. – wzrost ilości wykonywanych operacji serca do 800-1000 operacji rocznie

Zabiegi planowe

Zgłoszenia pacjentów do planowych operacji  odbywają się na podstawie akceptacji wypełnionej przez kierującego kardiologa ”Karty Zgłoszenia do Kliniki Kardiochirurgii”. Wzór karty dostępny w sekretariacie kliniki. Dostarczanie zgłoszeń – osobiście, fax  lub e-mail. Konsultacje przedoperacyjne i badania kontrolne pacjentów po operacjach odbywają się w Specjalistycznej Poradni Kardiochirurgicznej.

Zakres leczenia kardiochirurgicznego

 • CABG – operacje pomostowania tętnic wieńcowych (by-passy)
 • OPCAB – operacje pomostowania tętnic wieńcowych bez wykorzystania krążenia pozaustrojowego (na bijącym sercu)
 • Chirurgiczne leczenie powikłań zawału mięśnia sercowego (tętniak lewej komory, ostra niedomykalność mitralna, pęknięcie przegrody lub wolnej sciany serca)
 • AVR – wszczepianie protez zastawki aortalnej
 • MVR – wszczepianie protez zastawki mitralnej
 • Operacje naprawcze (plastyki) zastawek serca
 • Operacje złożone: AVR, MVR, TVP, CABG
 • ASD typ II – zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu II
 • Chirurgiczne leczenie nowotworów serca
 • Wszczepianie zastawek serca z dostępu przez naczyniowego (TAVI) lub małego dostępu chirurgicznego (mini-torakotomia, mini-sternotomia)
 • Chirurgiczne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia
 • Chirurgiczne i przeznaczyniowe leczenie tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej (wszczepianie stentów i stentgraftów aortalnych)
 • Wady wrodzone serca u dorosłych

Zainteresowania naukowe
Tętnicza rewaskularyzacja mięśnia sercowego.
Nowe techniki operacyjne aorty i zastawek serca.