DYREKTOR ds. LECZNICTWA dr n. med. Ahmad El-Essa

Lekarz Kierujący
dr n. med. Ahmad El-Essa

Sekretariat
Angelika Pawlikowska
Marta Milewska
tel./fax 52/ 585 45 70
tel./fax 52/ 585 40 28
e-mail: kmr@jurasza.pl

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Magdalena Michułka-Kuraś

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4222

O Klinice

Klinika Medycyny Ratunkowej składa się z
• Ambulatorium
• Sali Obserwacyjnej
• Działu Transportu Medycznego
• Sali Fantomowej

Zakres świadczeń

W Ambulatorium Kliniki Medycyny ratunkowej prowadzona jest działalność w zakresie wstępnej diagnostyki i terapii pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego zgłaszających się do Kliniki samodzielnie oraz przetransportowanych i przekazanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego i jednostki Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na Sali Obserwacyjnej hospitalizowani są pacjenci z :
• wątpliwościami diagnostycznymi , które mogą zostać rozwiązane w wyniku 24-godzinnej obserwacji
• zaburzeniami ogólnoustrojowymi rokującymi (po leczeniu) wypis do domu w ciągu 24 godzin

Dział Transportu Medycznego organizuje pozaszpitalny transport medyczny podstawowy i specjalistyczny na rzecz pacjentów SU nr1. Na Sali Fantomowej prowadzone są szkolenia przed i podyplomowe z zakresu BLS (podstawowych czynności resuscytacyjnych ) oraz ALS (zaawansowanych czynności resuscytacyjnych) obejmujące teorię i zajęcia praktyczne.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest komórką organizacyjną Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy i wchodzi w skład Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz współdziała merytorycznie z katedrą Medycyny Ratunkowej i Katastrof Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Zadania SOR obejmują podejmowanie i prowadzenie czynności diagnostycznych i leczniczych u pacjentów w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia niezależnie od etiologii, którzy są przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się do oddziału samodzielnie. Pacjent trafiający do SOR-u podlega wstępnej diagnostyce oraz segregacji medycznej TRIAGE, której zadaniem jest jak najszybsze przekazanie pacjenta do najwłaściwszego obszaru zadaniowego w oddziale ratunkowym. Pacjent otrzymuje kolor czerwony, żółty lub zielony w zależności od stanu zdrowia. O kolejności udzielania pomocy medycznej pacjentom w oddziale decyduje personel medyczny. W Klinice Medycyny Ratunkowej nie ma pojęcia „kolejki” pacjentów. Podstawą decyzji jest segregacja medyczna a nie kolejność zgłaszania się pacjentów do szpitala.

Jeśli w Państwa przekonaniu jesteście chorzy, lekarz dyżurny SOR zbada Państwa i ustali czy są bezpośrednie oznaki zagrożenia życia i zdrowia. Czas oczekiwania na kontakt z lekarzem zależy od ilości i ciężkości stanu pacjentów. Pacjent, który otrzyma kolor zielony, musi sobie zdawać sprawę z tego, że na poradę lekarza czekać będzie nawet 4 – 6 godzin. Jeżeli lekarz po zbadaniu nie stwierdzi oznak zagrożenia zdrowia lub życia zostaniecie Państwo skierowani do lekarza POZ lub punktu nocnej i świątecznej opieki dla chorych. (Punkty udzielania świadczeń w nocy oraz w dni wolne od pracy i święta powinny być wywieszone w Państwa Przychodni Rejonowej)

Szpitalny Oddział Ratunkowy nie wykonuje następujących świadczeń:
• wykonywanie porad w zastępstwie lekarza POZ
• wykonywanie porad specjalistycznych
• zmiany opatrunków
• zdejmowania szwów
• zdejmowania/wymiany gipsu
• wymiany cewników
• podawania iniekcji zleconych przez lekarzy rodzinnych
• obdukcji
• wydawania zaświadczeń o stanie zdrowia
• wypisywania/przedłużania recept lekarskich

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 poz. 1213), maksymalny czas oczekiwania pacjentów w SOR za decyzją w sprawie przyjęcia do leczenia w docelowym oddziale lub odmowy hospitalizacji, w zależności od uzyskanego w triage koloru pilności niesienia pomocy, wynosi:

– kolor czerwony do 2 godzin,
– kolor pomarańczowy do 2 godzin,
– kolor żółty do 4 godzin,
– kolor zielony do 5 godzin,
– kolor niebieski do 7 godzin.

Wskazany powyżej czas może ulec zmianie, np. ze względu na zmianę sytuacji klinicznej pacjenta, wzrost liczby chorych w wyższym priorytecie niesienia pomocy.