Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Paweł Stróżecki, prof. UMK

Sekretariat
Małgorzata Kaliszewska
Ewelina Lewandowska
Agnieszka Hołowieszko
tel./fax 52/ 585 45 40
tel./fax 52/ 585 40 30
e-mail: nefrologia@jurasza.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Stanisława Mazurkiewicz

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Klinice

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób nerek, nadciśnienia tętniczego i chorób wewnętrznych. W procesie diagnostyki i leczenia Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych współpracuje z innymi Klinikami oraz Zakładami Diagnostycznymi Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy  W skład zespołu Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych wchodzą lekarze, pielęgniarki, sekretarki, opiekunowie medyczni oraz sanitariusze.

W ramach Kliniki działają:

 • Oddział Szpitalny
 • Stacja Dializ
 • Ośrodek Dializy Otrzewnowej
 • Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego
 • Poradnia Nefrologiczna i Nadciśnienia Tętniczego.

Oddział Szpitalny:

 • zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nerek u pacjentów, u których z uwagi na przebieg lub zaawansowanie choroby konieczny jest pobyt w szpitalu
 • diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego u chorych wymagających hospitalizacji z tego powodu
 • diagnostyką i leczeniem chorych przyjętych w ramach ostrych dyżurów internistycznych

Stacja Dializ:

 • prowadzi leczenie nerkozastępcze metodą hemodializy u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
 • leczenie nerkozastępcze metodą hemodializy u chorych z ostrym uszkodzeniem nerek

Ośrodek Dializy Otrzewnowej:

 • prowadzi leczenie nerkozastępcze metodą dializy otrzewnowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego:

 • wykonuje nieinwazyjne badania diagnostyczne u chorych z nadciśnieniem tętniczym, na przykład całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)

Poradnia Nefrologiczna i Nadciśnienia Tętniczego

 • udziela ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie nefrologii i nadciśnienia tętniczego

Działalność dydaktyczna i naukowa:

Zespół Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Klinice prowadzone jest także szkolenie podyplomowe lekarzy stażystów, szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii. Pracownicy Kliniki biorą udział w kształceniu podyplomowym lekarzy rodzinnych, diagnostów laboratoryjnych oraz pielęgniarek. Pracownicy Kliniki prowadzą również działalność naukową w ramach Collegium Medicum UMK.