doc.sniegocki200

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Maciej Śniegocki

Sekretariat
tel./fax 52/ 585 45 10
tel./fax 52/ 585 40 31
e-mail: kiknchintr@cm.umk.pl

Sekretariat medyczny
tel. 52/ 585 76 99

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Grażyna Bukowiecka

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Klinice

Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej liczy 38 łóżek i prowadzi hospitalizację pacjentów od 2 roku życia.

Zakres zabiegów

Kręgosłup szyjny:
• discektomia
• stabilizacja przednia
• korpektomia w odcinku szyjnym
• laminektomia
• stabilizacja tylna: – sposobem Magerla, sposobem Harmsa (C1+C2)
• stabilizacja potyliczno – szyjna
• dyski sztuczne w odcinku szyjnym
• operacje guzów w odcinku szyjnym
• wertebroplstyka
• blokady stawoweKręgosłup piersiowy:

Kręgosłup piersiowy:
• costotransversectomia w leczeniu dyskopatii piersiowej
• korpektomia z dostępu tylnego
• korpektomia poprzez torakotomię boczną i tylną boczną
• korpektomia z dostępu podobojczykowego – zabieg wykonany w naszej klinice po raz pierwszy na świecie
• stabilizacje przezskórne przeznasadowe
• klasyczne stabilizacje przeznasadowe
• operacje guzów w odcinku piersiowym
• blokada stawowa
• wertebroplastyka

Kręgosłup lędźwiowy:
• mikrodiscektomia
• mikrodiscektomia z użyciem systemu tubowego
• operacje kręgozmyków z użyciem przezskórnego systemu stabilizacji przeznasadowej oraz systemu tubowego do stabilizacji międzytrzonowej TLIF
• stabilizacja przeznasadowa klasyczna
• stabilizacje przednie – ALIF
• dyski sztuczne w odcinku lędźwiowym
• korpektomie z dostępu bocznego ze stabilizacją boczną
• stabilizacja międzywyrostkowa
• blokada stawowa
• dyskografia
• wertebroplastyka

Głowa:
• operacje guzów pierwotnych mózgu
• operacje guzów przerzutowych mózgu
• operacje guzów przysadki mózgowej
• leczenie chorób naczyniowych : – leczenie naczyniaków tętniczo-żylnych, tętniaków naczyń mózgowych w tym embolizacje tętniaków i naczyniaków
• wodogłowie – implantacje zastawek komorowo-otrzewnowych