Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Adam Wiśniewski, prof. UMK

Sekretariat
tel./fax 52 585 40 32
e-mail: kikneurol@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
dr Karolina Filipska-Blejder

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O klinice

Klinika Neurologii liczy 40 łóżek. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego niemożliwych do przeprowadzenia w warunkach ambulatoryjnych, oraz diagnostyką i leczeniem udarów mózgu niedokrwiennych i krwotocznych na Oddziale Udarowym.

Działalność badawczo-naukowa

Praca badawczo-naukowa prowadzona przez Katedrę i Klinikę od lat ukierunkowana jest na udar mózgu. Prace koncentrują się na tworzeniu oryginalnych narzędzi do nieuraźnego badania mózgu, pozwalających monitorować zmiany zachodzące w mózgu w czasie ostrego niedokrwienia. Klinika Neurologii została zaliczona do grupy ośrodków referencyjnych w leczeniu udarów mózgu.

Najważniejsze publikacje naukowe
• Podstawy kliniczne neurologii dla studentów medycyny, red. R. Mazur, W. Kozubski, A. Prusiński
• Neurologia – myślenie kliniczne, red. R. Mazur, W. Nyka
• Model myślenia systemowego na przykładzie czynności mózgu, red. R. Mazur
• Zawał mózgu, red. R. Mazur
• Kliniczne problemy ciasnoty śródczaszkowej i obrzęku mózgu, red. R. Mazur
• Intensywny nadzór nad ośrodkowym układem nerwowym, red. R. Mazur
• Kliniczna metoda motoryki ciała w ocenie udaru niedokrwiennego mózgu, B. Książkiewicz
• Dynamika gęstości mózgu w ostrej fazie udaru niedokrwiennego, R. Mazur, M. Szustakowski, B. Książkiewicz i współpracownicy
• Spirografia mózgowa we wczesnym okresie udaru niedokrwienia mózgu – doniesienie wstępne
• Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa, red. R. Mazur, R. Podemski, B. Książkiewicz
• Pniowy potencjał życiowy w okresie rokowania dotyczącego przeżycia u chorych z niedokrwieniem pnia mózgu, M. Binek, B. Książkiewicz, J. Wiśniewski

Klinika posiada sprzęt i urządzenia wspomagające bezpieczeństwo osób o ograniczonej sprawności, takie jak: Przywoływawczy system alarmowy, windę, wózki inwalidzkie, chodziki/balkoniki. W części sal istnieje możliwość nadzoru wizyjnego.