IMG_8013 copy

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Aneta Krogulska

Sekretariat
tel. 52/ 585 48 50
fax. 52/ 585 40 86
e-mail: klped@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
dr n. o zdr.  Katarzyna Kowalkowska

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Klinice

Klinika jest od wielu lat wiodącym ośrodkiem pediatrycznym, zarówno w skali naszego województwa, jak i całego kraju. Świadczy usługi specjalistyczne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wieku dziecięcego. Ośrodek nasz posiada szczególnie możliwości kadrowe i sprzętowe oraz doświadczenie kliniczne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego, chorób alergicznych wieku rozwojowego, chorób układu moczowego, jak również chorób ogólnopediatrycznych. Klinika mieści się w kompleksie nowoczesnych budynków szpitala. Liczy łącznie 48 łóżek. Na zespół Kliniki składają się doświadczeni lekarze-specjaliści pediatrii, alergologii, gastroenterologiii nefrologii oraz dietetycy i psycholog. W poradniach specjalistycznych działających przy Klinice porad udzielają wybitni specjaliści z zakresu gastroenterologii, alergologii i nefrologii.

Baza diagnostyczna

1. Pracownia Endoskopowa dysponuje endoskopami najnowszej generacji o średnicy umożliwiającej badanie również u noworodka i niemowlęcia. Badania diagnostyczne przewodu pokarmowego:
• badanie gastrofiberoskopowe żołądka i dwunastnicy z biopsją jelita cienkiego włącznie
• badanie rektoskopowe
• badanie kolonoskopowe
• zabiegi endoskopii interwencyjnej (sklerotyzację żylaków przełyku, rozszerzanie przełyku,
polipektomię, usuwanie ciał obcych)
• 24 – godzinne monitorowanie pH przełyku
• manometrię górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
• badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej
• biopsję cienkoigłową wątroby

2. Pracownia Alergologiczna wykonuje badania diagnostyczne w zakresie chorób alergicznych:
• próby prowokacyjne z pokarmami
• testy skórne z alergenami pokarmowymi i wziewnymi
• IgE swoiste (alergeny wziewne i pokarmowe)
• atopowe testy płatkowe (ATP) z alergenami pokarmowymi
• badania spirometryczne
• ocena reaktywności oskrzeli
• analizator NO

Oddział Dzieci Młodszych

Diagnostyka chorób o podłożu infekcyjnym (bakteryjnym, wirusowym, grzybiczym), z zastosowaniem nowoczesnych metod badań mikrobiologicznych i immunologicznych oraz leczenie tych chorób (również zakażeń wywołanych lekoopornymi drobnoustrojami).

1. Diagnostyka i leczenie obejmuje zakażenia:
• górnych i dolnych dróg oddechowych
• ucha środkowego
• układu moczowo-płciowego
• przewodu pokarmowego
• centralnego układu nerwowego
• skóry oraz tkanek miękkich
• uogólnione (posocznice)

2. Kompleksowe postępowanie diagnostyczno-lecznicze chorób alergicznych:
• z manifestacją ze strony układu pokarmowego
• z manifestacją ze strony układu oddechowego
• z manifestacją ze strony skóry

3. Kompleksowa diagnostyka i leczenie:
• zaburzeń trawienia i wchłaniania
• niedoborów pokarmowych
• braku fizjologicznego przyrostu masy ciała
• biegunek infekcyjnych
• biegunek nieinfekcyjnych
• zespołów złego wchłaniania, w tym celiakii

4. Leczenie zaburzeń wodno-elektrolitowych oraz gospodarki kwasowo-zasadowej

5. Diagnostyka wybranych schorzeń metabolicznych:
• diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w krzywicy
• diagnostyka mukowiscydozy

6. Diagnostyka wad wrodzonych:
• przewodu pokarmowego
• układu moczowo-płciowego
• centralnego układu moczowego
• układu krążenia

7. Diagnostyka i leczenie noworodków i wcześniaków z niską urodzeniową masą ciała, w tym po przebytym martwiczym zapaleniu jelit

8. Diagnostyka i leczenie zaburzeń karmienia(ulewanie, słabo wykształcone odruchy ssania i połykania)

9. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczno-rehabilitacyjne w przypadkach:
• wcześniactwa
• mózgowego porażenia dziecięcego
• wad centralnego układu nerwowego
• nieprawidłowego rozwoju dziecka

10. Diagnostyka i leczenie niedokrwistości

11. Diagnostyka cholestaz niemowlęcych

12. Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w drgawkach

13. Porady dietetyczne i pielęgnacyjne dla rodziców

Oddział Dzieci Starszych

Zakres świadczonych usług medycznych:
1. Diagnostyka i leczenie schorzeń przewodu pokarmowego:
• refluksu żołądkowo-przełykowego
• zapaleń błony śluzowej żołądka i dwunastnicy
• zakażeń wywołanych przez Helicobacterpylori
• nieswoistych zapaleń jelit
• zespołu jelita drażliwego
• schorzeń przebiegających z zaparciem
• krwawień z przewodu pokarmowego
• ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki
• alergii pokarmowej
• celiakii
• anorexianervosa

2. Diagnostyka i leczenie chorób wątroby i dróg żółciowych:
• przewlekłego zapalenia wątroby typu B i C
• cholestaz
• nadciśnienia wrotnego, krwawienia z żylaków przełyku (obliteracja żylaków)
• marskości wątroby, stłuszczenia wątroby

2. Diagnostyka i leczenie chorób alergicznych:
• z manifestacją ze strony układu pokarmowego
• z manifestacją ze strony układu oddechowego
• z manifestacją ze strony skóry

4. Diagnostyka i leczenie schorzeń układu oddechowego:
• zapalenia krtani, oskrzeli, płuc (typowych i atypowych)

5. Diagnostyka i leczenie schorzeń nefrologicznych:
• zakażeń układu moczowego
• kamicy układu moczowego
• stanów zagrożenia kamicą
• wad wrodzone układu moczowego
• choroby Schönlein-Henocha
• moczenia nocnego
• nadciśnienia tętniczego

6. Diagnostyka omdleń, drgawek (we współpracy z neurologiem dziecięcym)

7. Diagnostyka i leczenie zaburzeń emocjonalnych: tiki, lęki (we współpracy z psychologiem i neurologiem dziecięcym)

8. Ocena rozwoju psychomotorycznego (we współpracy z psychologiem i neurologiem dziecięcym)

9. Leczenie ostrych zatruć lekami, środkami chemicznymi i roślinnymi, alkaloidem i środkami odurzającymi

Badanie kliniczne na temat rozwoju alergii na orzeszki ziemne, orzechy drzew i sezam u dzieci z grupy wysokiego ryzyka alergii pokarmowej

Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii zaprasza do udziału w badaniu klinicznym dotyczącym rozwoju alergii na orzeszki ziemne, orzechy drzew i sezam u dzieci obarczonych zwiększonym ryzykiem wystąpienia alergii na te pokarmy.

Do udziału w badaniu zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 36 miesięcy z atopowym zapaleniem skóry o postaci umiarkowanej lub ciężkiej i / lub zdiagnozowaną alergią na jajo kurze z aktualnym skierowaniem do Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy. Szczegółowe informacje w załącznikach:

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA LEKARZY POZ