Magdalena mackiewicz-Milewska

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Magdalena Mackiewicz-Milewska, prof. UMK

Sekretariat
tel./fax 52/ 585 43 30
tel./fax 52/ 585 44 72
tel. CM UMK 52/585 40 42
e-mail: klinika.rehabilitacji@jurasza.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Renata Sinkiewicz-Jaskólska

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Klinice

Klinika Rehabilitacji zajmuje się kompleksowym usprawnianiem pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi (pacjenci po udarach mózgu, urazach rdzenia kręgowego, urazach czaszkowo-mózgowych, SM, uszkodzeniach nerwów obwodowych i inne) oraz  schorzeniami narządu ruchu (pacjenci ze zmianami zwyrodnieniowymi, po amputacjach kończyn, po leczeniu operacyjnym narządu ruchu). Specjalność kierunkowa: neurorehabilitacja (po urazach czaszkowo- mózgowych, rdzenia kręgowego i udarach). Pobyt w Klinice obejmuje opiekę lekarską specjalistyczną ,opiekę pielęgniarską, kinezyterapię, fizykoterapię, terapię logopedyczną, psychologiczną, terapię zajęciową. Pacjenci przyjmowani są w ramach tzw. wczesnej rehabilitacji neurologicznej (po konsultacji lekarzy Kliniki Rehabilitacji lub na podstawie wniosku o przyjęcie), rehabilitacji neurologicznej przewlekłej (na podstawie wniosku o przyjęcie i skierowania do Kliniki od lekarza specjalisty) oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej (w po leczeniu operacyjnym narządu ruchu).

Zespół fizjoterapeutów Kliniki Rehabilitacji prowadzi ponadto rehabilitację przyłóżkową chorych we wszystkich oddziałach Szpitala. Ponadto w ramach Kliniki Rehabilitacji realizujemy kontrakt NFZ w ramach Poradni Rehabilitacyjnej oraz ambulatoryjnej opieki fizjoterapeutycznej. Od 2022 w Klinice Rehabilitacji realizowany jest także program lekowy leczenia spastyczności toksyną botulinową kończyny dolnej i górnej po udarze mózgu (udar niedokrwienny i krwotoczny). Klinika Rehabilitacji prowadzi ponadto działalność dydaktyczną w tym; staże dla lekarzy specjalizujących się, studentów kierunku lekarskiego, fizjoterapii i pielęgniarstwa CM UMK.

Działalność  naukowa:

Pracownicy Kliniki Rehabilitacji uczestniczą czynnie w Kongresach i konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych prezentując swoje osiągniecia naukowe.

Głównie kierunki badań naukowych:

  • Powikłania zakrzepowo-zatorowe u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego.
  • Czynniki hemostazy u chorych po urazie rdzenia kręgowego.
  • Zmiany ultrasonograficzne w stawie barkowym u chorych po udarze mózgu.
  • Wpływ biostymulacji laserowej na mięśniówkę gładka naczyń – badania in vitro.
  • Rehabilitacja pacjentów leczonych z powodu nowotworów przewodu pokarmowego oraz z powodu raka piersi.
  • Badanie jakości życia chorych leczonych z powodu nowotworów przewodu pokarmowego oraz nowotworu piersi.
  • Ocena powrotu do sprawności chorych leczonych onkologicznie w zależności od zastosowanych technik operacyjnych (techniki laparoskopowe vs techniki otwarte).
  • Prehabilitacja chorych operowanych z powodu nowotworów przewodu pokarmowego.
  • Powikłania po przebytym Covid-19.
  • Rehabilitacja pacjentów z nietrzymaniem moczu po zabiegu prostatektomi radykalnej.

Ważne informacje:

Konieczne złożenie wniosku o przyjęcie na rehabilitację wczesną i przewlekłą.
Do wniosku o przyjęcie w trybie przewlekłym należy dołączyć skierowanie z poradni specjalistycznej. Wniosek rozpatrywany jest komisyjnie przez lekarzy Kliniki Rehabilitacji. Pacjent przyjmowany w trybie przewlekłym powinien potwierdzić kilka dni przed przyjęciem swój przyjazd do Kliniki Rehabilitacji (tel. Sekretariat).
Należy zgłosić się w godz. 8-12, należy zabrać strój do ćwiczeń, wygodne obuwie.

Serdecznie zapraszamy Pacjentów:

ze spastycznością kończyny górnej i dolnej po przebytym udarze mózgu (niedokrwiennym, krwotocznym oraz krwawieniem podpajęczynówkowym),do bezpłatnego leczenia toksyną botulinową w ramach Programu Lekowego finansowanego z budżetu NFZ. Skierowanie może wystawić lekarz POZ lub lekarz z Poradni Specjalistycznej z zaznaczeniem – program lekowy spastyczności ( kod skierowania 1300) .

Szczegółowe informacje w Gabinecie lekarskim Kliniki Rehabilitacji  pod numerem 52/5854674.

Warunki przyjęcia pacjenta do Kliniki Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy

Wniosek o przyjęcie do Kliniki Rehabilitacji (UWAGA – wniosek należy złożyć wraz ze skierowaniem od lekarza specjalisty)