DSC_0360

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk

Sekretariat
Anna Wolska
Małgorzata Rybak
tel./fax 52/ 585 43 80
tel./fax 52/ 585 40 44
e-mail: kiktransp@jurasza.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka Płóciennik

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

UWAGA PACJENCI!

Informujemy, że Poradnia Transplantacyjna dla pacjentów po przeszczepieniu działa w trybie normalnym. Prosimy o zignorowanie błędnych wiadomości sms wstrzymujących przyjazd na wizytę w Poradni.

Zasady profilaktyki infekcji koronawirusem są szczegółowo przedstawione są m.in. na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/ oraz Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie

Zalecenia związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 dla pacjentów po transplantacjach narządowych zatwierdzone przez Prof. dr hab. med. Lecha Cierpkę, konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej

Zalecenia dla pacjentów po przeszczepieniach narządowych:

 • ograniczyć do minimum osobisty kontakt z miejscami udzielania świadczeń medycznych, a jeżeli już jest taka konieczność to poprzedzić wyjście do poradni lub szpitala telefonem, aby uniknąć przebywania w jednym pomieszczeniu z innymi potencjalnie zarażonymi ludźmi,
 • w przypadku podejrzenia infekcji koronawirusem postępować zgodnie z instrukcją przewidzianą dla mieszkańców danego terenu, w żadnym przypadku NIE ZGŁASZAĆ SIĘ OSOBIŚCIE DO OŚRODKA TRANSPLANTACYJNEGO, z którym można skonsultować się telefonicznie,
 • w miarę możliwości unikać dużych skupisk ludzkich, ograniczyć podróże środkami komunikacji publicznej, zakupy robić rzadziej a w większej ilości, korzystać z możliwości zakupów przez internet i innych form sprzedaży wysyłkowej,
 • wszystkie zalecenia dotyczące pacjentów po transplantacji tyczą się również osób z którymi pacjenci ci mieszkają.

PLIKI DO POBRANIA:
Koronawirus informator dla chorych hemodializowanych
Koronawirus_poradnik dla pacjenta po transplantacji

O Klinice

Historia Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy funkcjonuje od 2000 roku.  Założycielem i kierownikiem Kliniki jest prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk, który wykorzystując doświadczenie zdobyte w Wielkiej Brytanii zorganizował program przeszczepiania nerek w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Poznaniu, gdzie w styczniu 1994 roku wykonał pierwszy zabieg transplantacji nerki i pierwsze w Wielkopolsce zabiegi przeszczepiania nerek pobranych od dawców rodzinnych. Utworzenie i wysoka aktywność ośrodka w Poznaniu zostały uhonorowane przyznaniem przez Polskie Towarzystwo Transplantacyjne nagrody „Pro transplantionibus fovendis” – honorowego medalu za zasługi dla polskiej transplantologii. W 1997 roku prof. Zbigniew Włodarczyk otrzymał nagrodę Indywidualną Ministra Zdrowia, w 1998 roku Srebrny Krzyż Zasługi, zaś w 1999 roku został powołany na stanowisko kierownika nowo utworzonej Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy i zorganizował pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim program przeszczepiania nerek. W roku 2001 Kierownik Kliniki otrzymał ponownie indywidualną nagrodę Ministra Zdrowia oraz Złoty Krzyż Zasługi.

Działalność Kliniki

Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej liczy 22 łóżka. Zapewnia chorym komfortowe warunki pobytu i leczenia, 2 i 3 łóżkowe sale chorych z łazienkami. Dzięki centralnie położonemu punktowi pielęgniarskiemu możliwy jest stały nadzór nad stanem chorych oraz doskonały kontakt pomiędzy chorymi a pielęgniarką dyżurną. Na terenie Kliniki znajduje się gabinet badań USG dla pacjentów Kliniki i Poradni Transplantacyjnej.

Klinika jest jedynym w regionie i jednym z 21 polskich ośrodków transplantacyjnych przeszczepiających nerki. Dotychczas (w latach 2000-2020) w bydgoskim ośrodku wykonano 1262 przeszczepienia nerek, w tym 32 pobranych od dawców żywych (metodą klasyczną i laparoskopowo we współpracy pierwotnie z Oddziałem Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, zaś od 5 lat dzięki współpracy z Kliniką Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza). Pierwsze przeszczepienie nerki pobranej od dawcy zmarłego wykonano 6 maja 2000 roku o godz. 18:59. Cztery dni później dokonano pobrania i przeszczepienia nerki od dawcy żywego – siostra oddała nerkę bratu. W 2016 roku wykonano pierwsze w regionie i drugie w Polsce krzyżowe przeszczepienie nerek od żywych dawców niespokrewnionych w ramach Programu Wymiany Par. Zespół Kliniki za wykonanie tych zabiegów został uhonorowany wyróżnieniem Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2016
w kategorii Ochrona Zdrowia. W 2017 roku wykonano kolejne krzyżowe przeszczepienie nerek we współpracy z ośrodkiem transplantacyjnym we Wrocławiu. W bydgoskim ośrodku wykonano dwa przeszczepienia krzyżowe spośród sześciu przeprowadzonych dotychczas w Polsce. W tym samym roku pracownicy Kliniki uczestniczyli w pierwszym w województwie przeszczepieniu wątroby w ramach programu transplantacyjnego realizowanego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

Równolegle z programem transplantacji nerek, obejmującym kwalifikację potencjalnych dawców i biorców nerek (we współpracy z ośrodkami nefrologicznymi w regionie), zabiegi pobrania i transplantacji oraz opiekę szpitalną i ambulatoryjną nad chorymi po transplantacji i żywymi dawcami nerek, Klinika realizuje świadczenia diagnostyczne i lecznicze z zakresu chirurgii ogólnej. Przykliniczna Poradnia Transplantacyjna udziela porad ok. 750 pacjentom po przeszczepieniu narządów. Wysokospecjalistyczną realizację świadczeń zapewnia multidyscyplinarny zespół transplantacyjny: lekarze specjaliści z zakresu transplantologii klinicznej, chirurgii ogólnej, nefrologii, chorób wewnętrznych, hipertensjologii i kardiochirurgii, personel pielęgniarski wyspecjalizowany w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, zachowawczego i onkologicznego, koordynator transplantacyjny, psycholog kliniczny, sanitariusz i sekretarki medyczne. W latach 2000-2020 w Klinice hospitalizowano 16 239 pacjentów.

Dydaktyka i działalność naukowo-szkoleniowa

W Klinice realizowane są zajęcia dydaktyczne dla studentów IV i V roku Wydziału Lekarskiego CM UMK oraz studentów uczestniczących w programach międzynarodowych. W ramach kształcenia podyplomowego Klinika prowadzi kierunkowe staże specjalizacyjne z zakresu transplantologii klinicznej dla lekarzy specjalizujących się w nefrologii i urologii.

Klinika we współpracy z Polskim Towarzystwem Transplantacyjnym organizuje ogólnopolskie kongresy i sympozja naukowe z zakresu transplantologii klinicznej. Ponadto we współpracy z Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant” i instytucjami pozarządowymi wspierającymi transplantologię kliniczną Klinika organizuje i realizuje liczne szkolenia i spotkania edukacyjne z zakresu pobierania i przeszczepiania narządów od dawców żywych i zmarłych, m.in. w ramach Kampanii Drugie Życie (2012, 2014-2016), Programu Partnerstwo dla Transplantacji oraz ogólnopolskich kampanii społecznych Ministerstwa Zdrowia realizowanych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w tym „Zgoda na życie” pod hasłem „Transplantacja jako solidarna metoda leczenia” (2019-2020) . W 2019 r. podczas Kampanii  „Zgoda na życie” personel Kliniki przeprowadził 13 spotkań, w których uczestniczyło 793 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

W latach 2013 i 2016-2018 personel Kliniki uczestniczył w programie szkoleniowym na zasadach ETPOD (European Training Program on Organ Donation) – Podstawy Dawstwa Narządów w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w czasie którego przeszkolono ok. 2 tysiące medyków z 23 szpitali na terenie kraju. Ponadto personel Kliniki w latach 2016-2019 realizował zadania edukacyjne programu „Żywy Dawca Nerki” w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” – realizacja zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.

W 2018 r. personel Kliniki został zaproszony przez Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM do współpracy naukowo-organizacyjnej w realizacji autorskiego cyklu konferencji naukowo-szkoleniowych p.n. „Anestezjologia Interdyscyplinarna”. Realizacja projektu została uhonorowana  uzyskaniem zespołowej nagrody JM Rektora UMK w Toruniu II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w 2019 r.

Pracownicy Kliniki są autorami i współautorami publikacji naukowych, podręczników i broszur edukacyjnych z zakresu transplantologii klinicznej,  uczestnikami i prelegentami konferencji krajowych i międzynarodowych, prelegentami szkoleń dla personelu medycznego, pacjentów; wykładów otwartych, spotkań edukacyjnych dla uczelni wyższych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych m.in. w ramach cyklu wykładów popularnonaukowych CM UMK „Medyczna Środa”, Bydgoskiego Festiwalu Nauki, Dni Nauki „Medicalia”, Dni Przedsiębiorczości.

Pracownicy Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk 

Zespół lekarski

 • prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk – specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej
 • dr n. med. Andrzej Adamowicz – specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej
 • dr n. med. Marek Masztalerz – specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej
 • lek. med. Maria Tomczak – specjalista chorób wewnętrznych i transplantologii klinicznej
 • lek. med. Małgorzata Waraksa-Wiśniewska – specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii
  i transplantologii klinicznej
 • lek. med. Emilia Wojtal – specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej
 • lek. med. Marta Balcerowicz – specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii
 • lek. med. Karol Forysiński – specjalista chirurgii ogólnej

Zespół pielęgniarski

 • mgr piel. Agnieszka Płóciennik – Pielęgniarka Oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Julita Biernacka – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr piel. Emilia Boć
 • Małgorzata Brzozowska – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr piel. Anna Buśka-Paczos – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Mirosława Dudzińska – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • piel. Jolanta Marcinkowska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • piel. Arleta Mankin – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Sylwia Myszka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • piel. Dorota Neukampf
 • piel. Anna Ozga
 • piel. Ewa Rutkiewicz – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Marzena Tomczak

Koordynator transplantacyjny
dr n. med. Aleksandra Woderska-Jasińska – koordynator pobierania i przeszczepiania narządów, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Psycholog kliniczny
dr n. med. Magdalena Trzcińska – specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog

Personel pomocniczy
Piotr Myczko– sanitariusz
Zbigniew Głowacki – sanitariusz

Sekretarki medyczne
Anna Wolska

Informacje dla pacjenta

W dniu przyjęcia do Szpitala należy zgłosić się do sekretariatu Kliniki o godz. 7:30. Należy zabrać ze sobą:
– skierowanie do szpitala
– dowód tożsamości
– wszelką dokumentację medyczną, m.in. karty informacyjne (tzw. wypisy) z poprzednich hospitalizacji, EKG, wyniki badań obrazowych (jeśli Pacjent posiada)
– leki, jeśli są przyjmowane na stałe
– przybory pielęgnacyjne
– sztućce i kubek

Zalecany czas odwiedzin pacjentów:
– od poniedziałku do soboty w godz. 15-18
– w niedziele i święta w godz. 13-18
Osoby odwiedzające pacjentów proszone są o pozostawienie okryć wierzchnich w szatni Szpitala (parter).

Zakładanie dostępów dializacyjnych: przetoka tętniczo-żylna, cewnik permanentny, cewnik Tenckhoffa

W Klinice są zakładane i usuwane dostępy dializacyjne. W celu kwalifikacji do zabiegu pacjenci przyjmowani są w Poradni Chirurgicznej (Przetoki) w każdy wtorek w godz. 12-14:30. Termin wizyty w Poradni należy ustalić podczas rejestracji pod nr 52 585 40 53 lub 52 585 40 56 lub przez centralę 52 585 40 00 lub osobiście w Rejestracji. Wymagane jest skierowanie do poradni specjalistycznej.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna

Wykaz publikacji naukowych

Badania naukowe

Gabinety lekarskie: 52 585 43 84, 52 585 43 86
Punkt pielęgniarski: 52 585 43 82
Pielęgniarka Oddziałowa: 52 585 43 83
Koordynator transplantacyjny: 52 585 43 85 lub 603 080 628, e-mail: koordynator.transpl@cm.umk.pl
Poradnia Transplantacyjna 52 585 44 67

TRANSPLANTACJA NEREK OD DAWCÓW ŻYWYCH

Kwalifikacja potencjalnych dawców do przeszczepień krzyżowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt osobisty (Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, 2. piętro), telefoniczny lub mailowy.

W Klinice odbywają się spotkania Zespołu Konsultacyjnego w składzie prof. Zbigniew Włodarczyk, dr Maria Tomczak, dr Magdalena Trzcińska, dr Aleksandra Woderska z potencjalnymi parami żywy dawca – biorca nerki.
Na spotkanie w Punkcie Konsultacyjnym nie jest wymagane skierowanie. Prosimy o kontakt z koordynatorem transplantacyjnym w celu ustalenia terminu konsultacji.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Kompendium TRANSPLANTACJA NERKI

Broszura OD CHOROBY PO PRZESZCZEP

Ulotka informacyjna

Polecane strony internetowe:
www.poltransplant.org.pl

Koordynator transplantacyjny:
dr n. med. Aleksandra Woderska-Jasińska
tel/fax 52 585 43 85
tel. kom. 603 080 628
e-mail: koordynator.transpl@cm.umk.pl

Koordynator transplantacyjny, czyli empatia i profesjonalizm

 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
 • Miło nam przekazać informację, że decyzją Rady Miasta Bydgoszczy od 22.05.2018 r. zostaje rozszerzony katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Zwolnieni z opłat będą Zasłużeni Dawcy Przeszczepu – na podstawie legitymacji „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” wydanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.

Dn. 6 maja 2000 roku o godz. 18:59 w Bydgoszczy przeszczepiono pierwszą nerkę pobraną od dawcy zmarłego. 4 dni później (dn. 10.05.2000 r.) dokonano pobrania i przeszczepienia nerki od dawcy żywego – siostra oddała nerkę bratu. Od tamtego czasu w Ośrodku Transplantacyjnym w Bydgoszczy przeszczepiono ponad 1000 nerek, w tym 23 od dawców żywych. Nerki przeszczepiane są najczęściej rodzeństwu, dzieciom, współmałżonkom. Kwalifikacja i zabiegi operacyjne dawców i biorców nerek wykonywane są przez doświadczonych lekarzy transplantologów specjalistów z dziedzin chirurgii, chorób wewnętrznych i nefrologii oraz psychologa klinicznego. Opiekę nad pacjentami sprawują wykwalifikowane pielęgniarki transplantacyjne. Etapy trwającego do kilku tygodni procesu kwalifikacji, zakończonego operacjami dawcy i biorcy łączy koordynator transplantacyjny. Pobrania nerki od dawcy dokonywane są zarówno tradycyjną metodą operacyjną, jak
i laparoskopowo.

Galeria zdjęć ze spotkań i wydarzeń z udziałem pracowników kliniki oraz naszych pacjentów:

DSC_2403
DSC_2617
Mistrzostwa Europy Kraków 2014
BeFunky_DSC01690_jpg
4
DSC01637
DSC_0363
DSC_1449
DSC_1462
DSC_1463
DSC_1473

Materiały filmowe z udziałem naszych Pacjentów i Pracowników Kliniki

Udana niezwykła operacja – TVP Bydgoszcz

g

Rozmowa z prof. Z. Włodarczykiem

Bez tytułu

JAK TO JEST? – Telewizja TVK SM

Program „Na zdrowie” TVP Bydgoszcz

Samorządni – TVP Bydgoszcz

Bez tytułu1

Dokument „Życie po przeszczepie”

b

Relacja z Gali – Bieg Po Nowe Życie

Reportaż o przeszczepie w TVP Info

Bez tytułu

Samorządni TVP – Kampania Drugie Życie

Bez tytułuw

Uczniowie przekonują do Drugiego Życia

tvp bydgoszcz

Zbliżenia TVP – rocznica pierwszego przeszczepu w Polsce

DD

Region na Dzień Dobry

ssk

Świat się kręci! – o bydgoskiej transplantologii