p.o. Ordynator – Kierownik
dr n. med. Tamara Kołakowska

Sekretariat
tel. 52/585 49 56
fax. 52/585 40 94
e-mail: okanestdz@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Katarzyna Kozińska

Kontakt do oddziału w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Oddziale

W Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci leczone są  dzieci w wieku od 0 do 18 lat w stanie krytycznym ciężkim, u których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, niezależnie od przyczyny choroby. Wykwalifikowany i z dużym doświadczeniem personel lekarski i pielęgniarski jest gwarancją profesjonalnej  24-godzinnej opieki nad małym pacjentem.

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci jest wyposażony w wysoko specjalistyczny sprzęt do monitorowania funkcji życiowych, w tym nieinwazyjne monitorowanie hemodynamiczne, aparaturę pozwalającą na prowadzenie najnowszych technik wentylacji, leczenie tlenkiem azotu, wykonywanie dializ otrzewnowych i stosowanie ciągłych technik nerko zastępczych, prowadzenie żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz jego monitorowanie. Wykonujemy badania bronchofiberoskopowe u dzieci w każdym wieku.Dla wcześniaków i noworodków dysponujemy nowoczesnymi inkubatorami.

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci prowadzi leczenia w okresie okołooperacyjnym i znieczula pacjentów pediatrycznych kwalifikowanych do leczenia operacyjnego, z zakresu chirurgii dziecięcej, ortopedii, chirurgii plastycznej, neurochirurgii, okulistyki, procedur diagnostycznych oraz inwazyjnych. Przygotowujemy dzieci do przeszczepu szpiku.

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci prowadzi staże z anestezjologii i intensywnej terapii dzieci  dla lekarzy specjalizujących się w anestezjologii i intensywnej terapii.

Uczestnicząc w zjazdach i konferencjach podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe.