Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. i n. o zdr. Jan Zabrzyński, prof. UMK

Sekretariat (czynny do godz. 14.00)
tel./fax 52 585 47 20
tel./fax 52 585 40 34
e-mail: sekretariat.ortopedia@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Renata Sobieszczyk

Zapisy na operacje planowe w Sekretariacie w dniach od pon. do czw. w godz. 8.00-14.00

Kontakt z lekarzem dyżurnym w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy na stronie internetowej Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. W klinice przeprowadzamy zabiegi z zakresu traumatologii oraz ortopedii rekonstrukcyjnej. Nasz zespół specjalistów leczy zgodne z aktualnymi, światowymi wytycznymi.

Z poważaniem

dr hab. n. med. i n. o zdr. Jan Zabrzyński, prof. UMK

Informacje o Oddziale

Od lutego 2023 roku kierownikiem jest dr hab. n. med. i n. o zdr. Jan Zabrzyński, który specjalizuje się w małoinwazyjnych operacjach w zakresie ortopedii rekonstrukcyjnej. Klinika posiada do dyspozycji pacjentów 50 łóżek, z wydzielonym, 10-łóżkowym pododdziałem wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej. Dysponujemy nowoczesnym blokiem operacyjnym. Wykonujemy szereg procedur operacyjnych, obejmujących ortopedię rekonstrukcyjna jak i traumatologię.

Schemat postępowania z pacjentem kierowanym do Kliniki Ortopedii celem leczenia:

 1. Ze skierowaniem należy zgłosić się do Sekretariatu Kliniki Ortopedii na II piętrze w budynku głównym szpitala od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-14.00
 2. Pacjenci skierowani do leczenia przez lekarza niepracującego w klinice powinni zgłosić się do poradni kwalifikacyjnej celem weryfikacji rozpoznania, ustalenia rodzaju i zakresu planowanej operacji oraz dalszego postępowania pooperacyjnego.
 3. Około miesiąc przed planowaną operacją wskazana jest wizyta w Poradni Anestezjologicznej – należy zarejestrować się w rejestracji poradni specjalistycznej ze skierowaniem do szpitala (parter, budynek poradni).
 4. Podczas kwalifikacji, zarówno ortopedycznej jak i anestezjologicznej, pacjent musi posiadać całą dokumentację medyczną, badania obrazowe (płyta CD), listę przyjmowanych leków.
 5. W przypadku operacji endoprotezoplastyki stawów oraz rekonstrukcji artroskopowych pacjent zobowiązany jest dostarczyć płytę CD z badania obrazowymi do sekretariatu Kliniki Ortopedii, miesiąc przed planowaną operacją, podczas wizyty w Poradni Anestezjologicznej.
 6. Wyznaczona data planowego zabiegu może ulec zmianom, co związane jest z przyjęciami przypadków urazowych, pacjentów dorosłych oraz dzieci, z urazami mnogimi i wielomiejscowymi, do leczenia operacyjnego w klinice. W takich okolicznościach zostanie poinformowany telefonicznie o terminie operacji.

Studenci

Prowadzimy szeroki zakres zajęć dydaktycznych ze studentami Collegium Medicum UMK, obejmujący ćwiczenia, seminaria oraz wykłady. Wprowadzamy nowoczesne metody dydaktyczne z wykorzystaniem materiałów stosowanych w ortopedii celem jak najlepszej prezentacji zagadnień z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Studenci mają możliwość uczestniczenia w operacjach w ramach bloku operacyjnego.

Działalność naukowa

Kierunki prowadzonych badań:

 1. Biomechanika narządu ruchu
 2. Patogeneza i leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów
 3. Diagnostyka i leczenie złamań urazowych, osteoporotycznych.
 4. Badania nad schorzeniami ścięgien
 5. Badania łąkotek stawów kolanowych
 6. Badania nad zużyciem implantów w endoprotezoplastyce
 7. Badania nad wpływem palenia na choroby układu mięśniowo-szkieletowego
 8. Badania urazów w sporcie

Współpraca wieloośrodkowa krajowa oraz międzynarodowa:

 1. Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii, UM w Poznaniu
 2. Katedra Histologii i Embriologii CM UMK w Toruniu
 3. Katedra Patomorfologii CM UMK w Toruniu
 4. Department of Orthopedics, Hacettepe University, Ankara, Turcja
 5. Johns Hopkins University, Orthopaedics and Traumatology, Dep. Shoulder Division, USA.
 6. Orthopedic Arthroscopic Surgery International (O.A.S.I.) Bioresearch Foundation, Milan, Italy
 7. Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
 8. Katedra Anatomii UJ CM w Krakowie
 9. Klinika Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce
 10. Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, UM w Poznaniu

Zakres świadczeń

Diagnostyka

 • konsultacje ortopedyczne,
 • diagnostyka wad postawy i zniekształceń klatki piersiowej,
 • diagnostyka wad wrodzonych i nabytych kończyn górnych i dolnych,
 • diagnostyka kliniczna i radiologiczna chorych ze schorzeniami urazowymi narządu ruchu
 • densytometria układu kostnego,
 • badania ukształtowania i sprawności ruchowej całego kręgosłupa z zastosowaniem spondylometrii osiowej,
 • badanie rtg zwartości kręgosłupa lędźwiowego z zastosowaniem spondylometrii antygrawitacyjnej,
 • ocena auksjologiczna – antropologiczna okresu wzrastania,
 • badania stanu stabilności kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – spondylometria antygrawitacyjna,
 • trepanobiopsje i biopsje diagnostyczne kości i tkanek miękkich,
 • badanie rtg korektywności kręgosłupa u chorych ze skoliozą z użyciem spondylometru antygrawitacyjnego.
 • Diagnostyka USG narządu ruchu

Zakres wykonywanych świadczeń operacyjnych:

 • endoprotezoplastyka cementowa i bezcementowa stawu biodrowego, kolanowego, barku
 • atroskopowe leczenie stawu kolanowego, skokowego, barku
 • operacyjne leczenie złamań z zastosowaniem najnowocześniejszych metod zespalania kości, użycie system małoinwazyjnych
 • operacyjne leczenie skojarzone nowotworów kostno-stawowych u dorosłych i dzieci
 • endoprotezoplastyka rewizyjna stawów biodrowych i kolanowych
 • leczenie powikłań zrostu kości długich z użyciem stabilizatorów wewnętrznych, a zwłaszcza zewnętrznych i plastyki kostnej
 • leczenie operacyjne ostrych urazów oraz chorób przeciążeniowych ścięgien (tendinopatii) i przyczepów ścięgien (entezopatii)
 • leczenie korekcyjne wad stóp
 • miniinwazyjne rekonstrukcje urazów sportowych w obrębie kolana, stawu skokowego, barku