Kolejne miliony dla Szpitala Jurasza na zakup nowoczesnej aparatury medycznej - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

20 mln zł otrzyma Szpital Uniwersytecki im dr. A. Jurasza na zakup nowoczesnej aparatury i doposażenie klinik i zakładów diagnostycznych. Fundusze pozyskał w ramach organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu dla szpitali ponadregionalnych, oddziałów onkologicznych i pracowni diagnostycznych w ramach REACT-EU, działanie: Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. Do ministerstwa płynęły aż 72 wnioski na kwotę ponad 1,1 mld zł. Do rozdysponowania natomiast było nieco ponad 520 mln zł. Wybór padł na 33 najlepsze projekty. Szpital Jurasza otrzyma pełną wnioskowaną kwotę. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia pacjentów.

Po niedawno zakończonych  pracach remontowych i wymianie większości wyposażenia Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, sfinansowanych ze środków UE oraz budżetu Państwa obecnie zostanie on doposażony w rezonans magnetyczny 3T za kwotę ponad 7 mln. zł. Jest to sprzęt najnowszej generacji, pozwalający na wszechstronną diagnostykę kardiologiczną i neurologiczną umożliwiającą m.in. ocenę ewentualnych skutków COVID-19. Możliwe będzie także przeprowadzanie diagnostyki onkologicznej obszaru całego ciała w trakcie jednego badania. Warto podkreślić , że Szpital Uniwersytecki nr 1 jest jednym z nielicznych ośrodków, które podejmują się wykonywania badań u dzieci, które przebiegają w znieczuleniu ogólnym. Co ważne dla pacjentów – wymiana rezonansu zapewni krótszy czas badania oraz większy komfort – nowy aparat jest bardziej przestronny, lepiej oświetlony i wentylowany, a poziom generowanego w nich hałasu jest niższy. Zakład otrzyma także nowy aparat RTG.

Szpital inwestuje również w rozwój Kliniki Kardiologii – na przestrzeni ostatnich 4 lat klinika doposażona została w 2 nowoczesne angiografy cyfrowe. Obecnie przyznana  dotacja pozwoli na wymianę kolejnego angiografu, który zostanie uruchomiony w Pracowni Elektrofizjologii zajmującej się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca.

Kolejnym sukcesem jest pozyskanie środków w wysokości łącznej  ponad 1 mln zł dla Zakładu Mikrobiologii, który jest obecnie jednym z najnowocześniejszych w regionie. Dotacja obejmuje m.in. zakup analizatora PCR umożliwiającego równoczesne wykrywanie wirusów, bakterii, drożdżaków, pasożytów i / lub genów oporności na antybiotyki w czasie około jednej godziny w odniesieniu do zakażeń krwi, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego szczególnie istotną w przypadku pacjentów pediatrycznych.

Ponadto do szpitala trafią m.in.: USG, EKG, systemy monitorowania funkcji życiowych, respiratory, inkubatory hybrydowe, kolonoskopy, gastroskopy, a także sprzęt chirurgiczny dla Zespołu Sal Operacyjnych.